Het SDGP Potato Value Chain Project Rwanda werd gestart om de volledige Rwandese aardappelketen te ondersteunen, van pootgoed tot tafel. "Onze taak is het optimaliseren en maximaliseren van de aardappelwaardeketen," zegt Aimable Uwihanganye, projectmanager Rwanda van Delphy.

"Bij dit project zijn veel verschillende partners betrokken, van Hollanda FairFoods, Agriterra, Holland GreenTech tot MoneyPhone en natuurlijk Delphy, die de leidende partner in dit project is."

Een aeroponische kas voor de teelt van pootaardappelen
Een van de grootste uitdagingen voor aardappeltelers in Rwanda is kwaliteitspootgoed. Aimable legt uit dat telers moeilijk aan kwaliteitspootgoed kunnen komen. Tegelijkertijd ontbreekt het de telers aan organisatie en kopen ze vaak pootgoed van andere telers. "Dat betekent dat er weinig tot geen kwaliteitscontroles zijn."

Daarom heeft het SDGP Potato Value Chain Project Rwanda een research hub opgezet waar nieuwe aardappelrassen worden onderzocht en die worden vermeerderd in de aeroponic kas. "Delphy is de hoofdpartner en aanvrager van de subsidie," zegt Aimable. "De aeroponische kas is een infrastructuur die beschikbaar is gesteld door de donor, RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), en wij voeren daar vermeerdering uit."

Deze aeroponic-kas is een van de grootste in Afrika en vanwege de enorme omvang noemt Aimable hem terecht mega aeroponic. "Het leven van de aardappel begint met in vitro vermeerdering van plantjes in het laboratorium en vervolgens planten we de plantjes in aeroponics waar ze uitgroeien tot miniknollen."

Door zoiets in een aeroponische omgeving te doen, kan het SDPG-project meteen het kwaliteitsprobleem met pootgoedleveranciers in Rwanda oplossen. En alles gebeurt volgens de hoogste normen van kwaliteitscontrole, maar ook met ecologische duurzaamheid.

"Elk proces in de aeroponische kas is geautomatiseerd en we vertrouwen op zeer bekwame medewerkers," legt hij uit. "Aeroponic zorgt uiteindelijk niet alleen voor de beste kwaliteit, maar maakt het ook mogelijk om te besparen op water." Tegelijkertijd verbruiken de waterpompen veel energie, maar ook dat is voor SDPG geen probleem. "Het pompen verbruikt bijvoorbeeld veel elektriciteit. Maar we hebben zonnepanelen geïnstalleerd en hebben hier volop zonlicht."

Meer dan teelt alleen
Het SDGP-project houdt echter niet op bij de aeroponische kas. Het is eerder iets waarbij de hele aardappelwaardeketen betrokken is, van rasonderzoek tot eindconsument. "Dit alles is opgezet zodat niet alleen Rwandese telers hoogproductieve gewassen kunnen telen," zegt Honorine Akoguteta, communicatiemanager van het SDGP-project. "Een van onze partners, Agriterra, zal werken met telerscoöperaties zodat zij hun opbrengst goed leren beheren, hen trainen in leiderschap en financieel beheer zodat die coöperaties ten goede komen aan de aardappeltelers en hen stimuleren om aardappelen te blijven telen. Een andere partner, namelijk Moneyphone, zal telers helpen om leningen te krijgen om het seizoen te beginnen met alles wat ze nodig hebben, met een zeer lage rente. Daarnaast zullen kennispartners telers ondersteunen om een absolute topoogst te halen."

Een project als dit is nog maar het begin voor Delphy, zegt Aimable. "Als Delphy zullen we meer van dit soort projecten doen over verschillende gewassen, met speciale aandacht voor gewasrotatie, omdat er een behoorlijk gebrek aan kennis is bij telers. We zouden bijvoorbeeld moeten onderzoeken welke gewassen met aardappelen kunnen worden geroteerd, zodat het risico op besmetting van de bodem met ziekten en virussen, die uiteindelijk zowel de opbrengst als de kwaliteit zullen aantasten, kleiner wordt."

Voor meer informatie:
SDGP Potato Value Chain Project Rwanda
Twitter
Facebook