Tholen - Op 27 september is faillissement uitgesproken over Tas Tomaten, een tomatenteler uit Zevenhuizen. Op dit moment staat er nog gewas in de vijf kassen bij de teler van snoeptomaten. Curator Gerben Barendregt bekijkt momenteel eerst of die teelt nog afgemaakt kan worden. Dat bevestigt ook teler Wim Tas, die 'ook voor de medewerkers' van een 'hele vervelende situatie' spreekt.

Naar de oorzaak van het faillissement doet de curator onderzoek. Definitief kan hij er zo snel na uitspraak van het faillissement nog niets over zeggen. Woensdag was hij op het bedrijf en kreeg hij wel te horen dat hoge energiekosten de teler parten hebben gespeeld. De teler zelf geeft naast hoge gas- en elektrakosten ook aan dat de prijzen voor snoeptomaten slecht zijn geweest. De teler gaf eerder al aan bewust voor daghandel te hebben gekozen. Tas Tomaten is aangesloten bij telersvereniging ZON.  

Naast een teelttak heeft Tas ook een verpakkingsbedrijf en een tak voor huisvesting. De curator benadrukt dat het faillissement alleen de teelttak betreft. Tas werkt met meerdere huurkassen en maakt gebruik van een WKK. De teler geeft aan zich 'de laatste jaren anders bedacht te hebben'. Eerder gaf de teler al aan geen opvolging te hebben. 

Het faillissementskenmerk is: 09.dha.22.199.F.1300.1.22. Ook over W&J Tas Beheer B.V. is faillissement uitgesproken. Als curator is mr G. Barendregt aangesteld van La Gro Geelkerken Advocaten uit Alphen aan den Rijn. 

Update 27 oktober 2022
Van de bestaande teelt is geoogst. Die oogst is ook verkocht. Dat blijkt uit het op 27 oktober verschenen eerste faillissementsverslag. In het verslag schrijft de curator dat de teler vier oorzaken geeft voor het faillissement. Naast de kort na het faillissement in een reactie aangegeven redenen schrijft de curator in het verslag dat de teler ook wijst op een algehele kostenstijging en een geschil omtrent de afname van trostomaten. De curator schrijft dat een doorstart niet mogelijk is gebleken.