Meerdere moties Tweede Kamer over hoge energieprijzen, CO2, ODE en SDE

Tijdens de zogeheten twee minuten-sessie op dinsdag 8 maart in de Tweede Kamer, hebben diverse Kamerleden moties ingediend met betrekking tot de zorgwekkende, actuele situatie in de glastuinbouw. Beleidsspecialist Energie & Klimaat Alexander Formsma van Glastuinbouw Nederland bespreekt de moties.

De nadruk lag op de gevolgen van de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne, maar ook over de huidige beleidsinstrumenten gericht op de energietransitie en de beschikbaarheid van CO2 uit de industrie werden vragen gesteld aan de regering.
 
Pieter Grinwis (CU) en Peter Valstar (VVD) hebben een motie ingediend over de druk op de wereldwijde voedselzekerheid door de oorlog in Oekraïne. Door de schaarse en dure kunstmest kunnen gewasopbrengsten in de land- en tuinbouw dit jaar lager uitvallen. En door de huidige extreme gasprijzen dreigt een crisis in de glastuinbouw met mogelijk honderden faillissementen op korte termijn. Beide Kamerleden verzoeken de regering zich in te zetten voor voedselzekerheid, zowel Europees als nationaal door bijvoorbeeld in overleg met de glastuinbouwsector te bezien hoe voedselproductie de komende tijd kan worden behouden of zelfs bevorderd door de ombouw van bloemenkassen naar groentekassen.

CO2-plafond
Pieter Grinwis (CU) en Peter Valstar (VVD) dienden een motie in over de huidige beleidsinstrumenten gericht op de energietransitie, zoals de ODE op elektriciteit en de SDE++. Die bevorderen, de transitie in de glastuinbouw niet. Daaruit komt het verzoek aan het Kabinet om fiscale maatregelen parallel te laten lopen aan het beschikbaar komen van duurzame handelingsopties voor de glastuinbouw. De achterstallige technische correctie van de CO2-emissieruimte van 2018 betreffende de overschrijding van het CO2-plafond moet in orde worden gemaakt door ophoging van dat CO2-plafond. Ook vragen Grinwis en Valstar om voldoende middelen uit het Klimaat- en Transitiefonds en andere subsidies voor alternatieve duurzame handelingsopties beschikbaar te stellen, zoals warmtebronnen en infrastructuur om de warmte te kunnen leveren, energiebesparing en het aantrekkelijk maken van de levering van CO2 aan de glastuinbouw.

Caroline van der Plas (BBB) heeft een motie ingediend over onderzoek naar de gevolgen van de energietransitie van de glastuinbouw, omdat in het regeerakkoord wordt gesproken over afschaffing van het verlaagd tarief tuinbouw voor ketelgas en inperking van de WKK-vrijstelling. BBB verzoekt het Kabinet te onderzoeken wat de gevolgen van beide maatregelen zijn op het verdienmodel van de glastuinbouwsector en op de prijzen en beschikbaarheid van voedsel voor de Nederlandse burgers.

CO2-behoefte
Peter Valstar (VVD), Pieter Grinwis (CU) en Derk Boswijk (CDA) hebben voorts een motie ingediend over de problemen voor de glastuinbouw door de aanhoudende hoge gasprijzen. Zij verzoeken de regering om de impact van de betreffende maatregelen op de glastuinbouw in kaart te brengen en de Kamer hier voor Prinsjesdag 2022 over te informeren. Deze drie Kamerleden dienden ook een motie in over de CO2-behoefte van de glastuinbouw voor de teelt van gewassen. Omdat die CO2 uit gasgestookte Warmte Kracht Koppelingen (WKK) of gasketels wordt gehaald; verzoeken zij de regering om in samenspraak met de betrokken sectoren tot oplossingen te komen zodat hergebruik van CO2 wordt gestimuleerd en dit verdere verduurzaming van de glastuinbouw niet in de weg staat. Verzoek aan de regering is de Kamer over de uitkomsten ervan voor Prinsjesdag 2022 te informeren.

Gentechnologie
Caroline van der Plas (BBB) tot slot vroeg de regering om gentechnologie onder voorwaarden toe te staan. Zij verzoekt het kabinet met een plan van aanpak te komen, waardoor op de kortst mogelijke termijn biotechnologische methoden, zoals bijvoorbeeld CRISPR-Cas, veilig kunnen worden ingezet om voedselproductie te stimuleren en voedselverspilling tegen te gaan. 

Klik hier om de moties van de Kamerleden voor minister Staghouwer van LNV terug te kijken. Moties met betrekking tot glastuinbouw beginnen op 1:20 en lopen tot 10:00 minuten.

Bron: Glastuinbouw Nederland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven