Abonneren

Vacatures

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

Weer

Consortium trapt versnelling transitie naar biobased in januari af

Hoe kan de transitie naar biobased materialen versneld worden? Avans Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en HZ University of Applied Sciences werken binnen het 8-jarige programma ‘Living Ecosystem’ samen op het gebied van biobased ingrediënten, circulair bouwen en biobased plastics. Samen met een consortium, waarvan ook Greenport West-Holland deel uitmaakt, werken ze aan het vergroten van de maatschappelijke en commerciële impact van biobased materialen. Greenport West-Holland geeft hieronder een update. In januari 2022 komt het consortium bij elkaar voor de officiële kick-off. 

De afgelopen jaren is er aanzienlijke vooruitgang geboekt in de technologie rondom biobased materialen. Succesvolle businesscases zijn er echter weinig, waardoor biobased nog niet altijd landt bij de consument. Werk aan de winkel dus voor de partners binnen ‘Living Ecosystem’. Door samen te werken, kennis te delen en van elkaars praktijken te leren, verbetert de kwaliteit en efficiëntie van het onderzoek. Met als doel een krachtig onderzoekscluster en een grotere impact op de overgang naar hernieuwbare materialen. 

Behoefte aan samenwerking
Om het gebruik van hernieuwbare materialen te versnellen is een interdisciplinaire aanpak nodig, dus niet alleen gericht op technische eigenschappen maar ook op de behoeftes en beeldvorming van gebruikers en de implementatie in regelgeving en keten. In het programma ‘Living Ecosystem’ worden de huidige onderzoeksinspanningen nog verder versterkt met economisch en maatschappelijk onderzoek.

Willem Böttger, Lector Biobased Bouwen, Centre of Expertise Biobased Economy (Avans en HZ): “Ik ben vooral blij met de langdurige samenwerking. Na de eerste vier jaar is er zicht op een verlenging met nog eens vier jaar. De transitie naar een circulaire, biobased maatschappij heeft behoefte aan samenwerkingen op langere termijn. Dit is een mooie kans.” 

Kaj Morel, lector New Marketing, Avans Hogeschool: “Het veelbelovende aan dit programma is voor mij de integratie van techniek, economie en kunst om het vraagstuk van verduurzaming van materialengebruik aan te pakken. Elk domein staat voor transitievraagstukken die om een fundamentele herbezinning vragen. Deze vraagstukken zijn zodanig met elkaar verweven dat we de verduurzaming van materialengebruik alleen op kunnen lossen als we het levende ecosysteem waarvan we allemaal deel uitmaken integraal beschouwen en ons verbinden aan het achterliggende gemeenschappelijke doel… een gezonde, sociale en eerlijke wereld.”

Synergie
De kerngroep van het programma wordt gevormd door zes onderzoekscentra van de drie hogescholen, Avans, HZ en HR.  Op de scholen zijn meerdere bio-circulaire materiaal onderzoeksthema’s aan de orde. De benaderingen en toepassingsgebieden variëren, maar de synergie is groot en vormt een sterk fundament voor deze samenwerking. Onderwerpen zijn onder meer biobased hoogwaardige verbindingen (plantaardig en maritiem), gebruik van restbiomassa en de bijbehorende supply chains, biobased bouwmaterialen, biopolymeren en composieten, biocirculaire ontwerpen en onderzoek naar nieuwe business modellen en strategieën.

Bij samenwerking en afstemming van onderzoek hoort ook het efficiënt gebruik maken van onderzoeksfaciliteiten. Het doel is om de bestaande faciliteiten die verspreid liggen over de regio te versterken, te verbinden met onderzoek en te benutten voor interactie met professionele netwerken en onderwijs in plaats van nieuwe voorzieningen te creëren.

Ook worden er acties opgezet voor het betrekken van gebruikers en burgers, voor participatief onderzoek en voorlichting aan o.a. studenten, burgers, industrie en overheid. Denk hierbij aan consumentenpanels, participatieve onderzoeksplatforms, ondersteuning van start-ups, studentprojecten, webinars en MOOC’s. 

Regio Rotterdam
Marcel den Hollander, lector Circular Design & Manufacturing bij Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam: “Hogeschool Rotterdam is bijzonder blij met de toekenning van de aanvraag voor het programma “Living Ecosystem”. Naast een groter algemeen doel is de transitie naar biobased materialen van bijzonder belang voor de Rotterdamse regio, haar haven en industrie om de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen te reduceren. Wat mij betreft een essentieel onderdeel van de weg naar een duurzame havenstad en het opleiden van de professionals die we daarvoor nodig hebben.”

De partners van het SPRONG programma ‘Living Ecosystem’ zijn: Avans Hogeschool, HZ University of Applied Sciences, Hogeschool Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Brabant, Circular Biobased Delta, Gemeente Bergen op Zoom, Impuls Zeeland, Braventure, Port of Moerdijk, Greenport West-Holland, BioscienZ, Rodenburg Biopolymers, Gova Varta en Waterschap Brabantse Delta.

Bron: Greenport West-Holland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven