Snel duidelijkheid verwacht over aangepaste 180-dagenregel

Wie die vraag heeft, wordt op zijn of haar wenken bedient door de Boerenbond. Zij geven in het bericht hieronder uitleg.

In de sociale onderhandelingen 2019-2020 hebben we een akkoord bereikt over de aanpassing van de zogenaamde ‘180-dagenregel’. Deze bepaling stelde dat iemand slechts als seizoenwerknemer kan starten voor zover hij of zij in de afgelopen 180 dagen niet gewerkt heeft met een vast contract in de land- of tuinbouw.

De moeilijkheid in de praktijk was dat een werkgever dit niet kan verifiëren. Als je een Dimona-aangifte doet voor een seizoenswerknemer, krijg je op het scherm een melding ‘neen’ of ‘ja’. ‘Neen’ wil zeggen dat de betrokken persoon in dat kalenderjaar nog niet gewerkt heeft in de seizoenregeling. Verschijnt er een ‘ja’, dan houdt dit in dat er al dagen zijn gemeld in de seizoenregeling. In dit geval moet er ook al een plukaart zijn.

In de laatste situatie kan men ook met de tool Green@work nagaan hoeveel dagen de betrokken persoon reeds gewerkt heeft. Het is dus mogelijk om vrij nauwkeurig het aantal dagen arbeid van een seizoenwerknemer te volgen. Maar het is niet mogelijk om na te gaan of iemand al gewerkt heeft in de afgelopen periode als vaste werknemer.

Beperkt tot eigen onderneming
Om die reden hebben we afgesproken om de 180-dagenregel te beperken tot de eigen onderneming. Dit heeft tot gevolg dat iemand die bij een andere werkgever met een vast contract gewerkt heeft, onmiddellijk kan starten als seizoenwerknemer. Het begrip ‘eigen onderneming’ omvat alle bedrijven die bij eenzelfde familie behoren. In dit geval blijft de 180-dagenregel behouden, omdat het ook initieel de bedoeling was dat je geen vaste werknemers zou ontslaan om hen nadien terug aan te werven met de plukkaart.

Er is ook voorzien dat je, na de seizoenregeling, aan een persoon een tijdelijk contract van maximaal zes weken kan geven. Dit tijdelijk contract wordt buiten beschouwing gelaten bij de toepassing van de 180-dagenregel. Dit houdt in dat een dergelijke werknemer al terug vanaf januari van het volgend jaar kan werken bij dezelfde werkgever in de seizoenregeling. Ook iemand die met wettelijk pensioen gaat, kan onmiddellijk werken met de plukkaart.

Wordt deze regeling verlengd voor 2022?
De aanpassing van de 180-dagenregel is zeer belangrijk. Een werkgever moet alleen naar zijn eigen onderneming kijken. Als iemand als vaste werknemer gewerkt zou hebben in een andere sector of in een andere onderneming, geldt de regel niet meer. Dit kon bovendien ook niet worden geverifieerd. Vandaar dat er door deze aanpassing meer rechtszekerheid is.

Onlangs werd er een akkoord onder de sociale partners én met de overheid bereikt om deze aangepaste 180-dagenregel te verlengen voor 2022. Het gevolg is dat als je in het najaar van 2021 aan een seizoenwerknemer een tijdelijk vast contract zou geven, die toch vanaf begin 2022 in de seizoenregeling kan starten. Dit kan ook bij dezelfde werkgever.

Deze wet komt eerstdaags op de ministerraad en zal nog voor het einde van het jaar aanvaard worden in het parlement. Het is belangrijk dat daarover nu duidelijkheid is.

Bron: Boerenbond


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven