Consortium onderzoekt betere insectenteelt in Nederland

Een toenemend aantal ondernemers in Nederland neemt de stap om insecten te gaan kweken. Wageningen University & Research heeft veel onderzoek verricht voor de sector. Samen met een consortium van insectenkwekers, voerleveranciers en onderwijs is een Kennis-op-Maat-project gestart om alle bestaande kennis over insectenproductie beter beschikbaar te stellen voor insectentelers, zo valt te lezen op de website van de universiteit. Bij insectenkweek worden tuinbouwtechnieken toegepast, waaronder technieken uit de meerlagenteelt.

De insectensector groeit en staat steeds meer in de belangstelling vanwege de belangrijke rol die zij kan vervullen in het ontwikkelen van een meer circulaire economie. Tegelijkertijd is de sector nog jong en blijven de bedrijfsresultaten achter bij de verwachtingen. Daardoor kent de sector ook een grote doorstroming van ondernemers: veel starters worden noodgedwongen ook weer stoppers.

Professionalisering
De marktperspectieven voor de komende jaren zijn zeer gunstig vanwege de aankomende aanpassing in de EU-regelgeving die de mogelijkheid gaat creëren voor verwerking van insectenproducten als grondstof in pluimveevoer (2021) en varkensvoer (2022). Om in te kunnen spelen op de groeiende vraag, ook vanuit de veevoersector die een grote aanvoer van constante kwantiteit en kwaliteit nodig heeft, is verdergaande professionalisering en het meer efficiënt maken van de productie nodig.

Bundelen van kennis
Vanuit onderzoek bij WUR is veel kennis ontwikkeld voor de sector. Die kennis is echter gefragmenteerd en moeilijk toegankelijk voor (toekomstige) kwekers. Met dit project worden door masterclasses, demonstraties, kennisuitwisseling in netwerkactiviteiten en onderwijsprogramma’s de bestaande kennis beter beschikbaar gesteld voor de producenten.

Eerste demonstratie
Op 24 november 2021 vindt de eerste demonstratie plaats bij Wadudu in Beilen over het thema insectenvoeding. Welke gevoerde substraten geven de beste groeiresultaten bij de diverse insectensoorten? Welke kengetallen zijn van belang in de teelt (groei, voederconversie)? In de  middag zijn de leden van de brancheorganisatie Verenigde Nederlandse Insectenkwekers (Venik) van harte welkom. In de avond is het programma open voor andere geïnteresseerden.

Consortium
Het project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit Wadudu Insectencentrum (insecten infocentrum en commerciële productie), Voerfirma Coöperatie de Valk/Wekerom (leverancier van veevoer, inclusief insectenvoeders), Bonda, (leverancier van vochtrijke diervoeders), NGN New Generation Nutrition (training en adviesbureau in de insectensector), ABNAMRO, Aeres Hogeschool, MBO en Aeres Poultry Expertise Centre en Wageningen University & Research.

Bron: WUR


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven