ACM stelt spreiden kostenstijging bij grootverbruikers elektriciteit voor

Netbeheerder TenneT maakt extra operationele kosten bij het verzwaren van het hoogspanningsnet. Dat heeft TenneT aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gemeld in haar tarievenvoorstel voor het jaar 2022. De extra kosten zullen gevolgen hebben voor de tarieven die grootverbruikers moeten betalen.

Om de gevolgen voor grootverbruikers zoveel mogelijk te dempen stelt de ACM voor de tariefstijging te verdelen over de jaren 2022 en 2023. Naast dit voorstel heeft de ACM ook nog een alternatief scenario uitgewerkt waarbij de EHS tarieven in 2022 nagenoeg gelijk blijven maar in 2023 daardoor wel sterker stijgen.

De ACM nodigt belanghebbenden uit om te reageren op beide scenario’s en zal op basis daarvan een besluit nemen over de tarieven van TenneT voor het jaar 2022.

Extra kosten 
Tijdens de werkzaamheden moet TenneT een deel van haar netwerk uitschakelen. Om te voorkomen dat gebruikers hier hinder van ondervinden moet de stroom dan tijdelijk omgeleid worden. Omdat het gaat om een belangrijk deel van het hoogspanningsnet schat het bedrijf in dat het voor deze ‘redispatch’ rond de 100 miljoen euro extra uit moet geven. Dit zorgt naar verwachting voor een grote stijging van de tarieven voor grootverbruikers van het jaar 2022 naar het jaar 2023.

Kosten verdelen
De ACM is voornemens om de stijging van de tarieven op te vangen door de extra kosten zoveel mogelijk te verdelen over de jaren 2022 en 2023 met het oog op een stabiele tariefontwikkeling in de tijd. De ACM stelt voor om hiervoor een aanpassing te doen ten opzichte van het tarievenvoorstel van TenneT. In dit scenario zet de ACM veilingmiddelen die TenneT ontvangt voor het veilen van grenscapaciteit niet in 2022 maar in 2023 in, zodat er in 2023 meer ruimte is om de verwachte stijging op te vangen. Dit betekent dat de tarieven voor bedrijven die direct zijn aangesloten op het extrahoogspanningsnet (EHS-net) met 9% zullen stijgen en op het hoogspanningsnet (HS-net) met 15% zullen stijgen in 2022. Naast dit voornemen legt de ACM een alternatief scenario ter consultatie voor waarbij de EHS tarieven in 2022 nagenoeg gelijk blijven, maar in 2023 een veel grotere stijging kennen dan in het voornemen van de ACM.

Bron: ACM


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven