Certificatieschema PlanetProof Plantaardige producten 2021 nu voor heel Europa

Stichting Milieukeur (SMK) publiceert per 1 januari 2021 het herziene certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten dat geldig is voor heel Europa.  

De herziening van dit jaar was gericht op samenvoeging van de certificatieschema’s Centraal-Europa en Zuid-Europa tot één schema voor heel Europa. Certificering gebaseerd op dit schema is mogelijk in alle landen van Europa.

Naast de samenvoeging van de twee schema’s, zijn een aantal knelpunten opgelost en is het schema op een aantal punten geactualiseerd, waaronder de lijsten van toegestane gewasbeschermingsmiddelen.

Als onderdeel van de herziening heeft SMK een openbare schriftelijke consultatie georganiseerd (bij wijze van hoorzitting) waarbij alle geïnteresseerden zijn uitgenodigd om te reageren op het conceptschema voor 2021. Het College van Deskundigen stelde het schema op 3 december definitief vast. 

Wijzigingen 
De inhoudelijke wijzigingen zijn toegelicht in het document ‘Toelichting wijzigingen’. Enkele belangrijke zijn: 

  • Actualisatie van gewasbeschermingslijsten (Bijlage 2b en 2c).
  • Diverse eisen zijn aangepast ten behoeve van internationale toepasbaarheid, zoals de te certificeren gewassen, actieve stofnormen (Bijlage 1), stikstof gebruiksnormen (Bijlage 5) en water eisen (Hoofdstuk 6).
  • Uitbreiding van de keuzemaatregelen voor biodiversiteit (Hoofdstuk 3).
  • Certificering op vestigingsniveau is toegestaan mits aan de randvoorwaarden voor borging/ controleerbaarheid wordt voldaan (Eis 10.2).
  • Zelfstandige certificatie van dienstverleners wordt in bepaalde situaties verplicht (Eis 10.19).

Op de website On the way to PlanetProof zijn de volgende documenten gepubliceerd:

  • Certificatieschema Plantaardige producten
  • Certificatieschema Plantaardige producten met wijzigingen t.o.v. 2020 gearceerd (beschikbaar voor zowel Centraal- en Zuid-Europa)
  • Toelichting wijzigingen t.o.v. 2020 (beschikbaar voor zowel Centraal- en Zuid-Europa)
  • Digitale checklist 2021
  • Vragen en antwoorden van publieke consultatie

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven