Technologie verslaat telers bij het telen van aardbeien in de Smart Agriculture Competition, die georganiseerd wordt door Pinduoduo, het grootste tuinbouwtechnologieplatform van China. Hiermee wordt het potentieel ervan benadrukt voor het verbeteren en vergroten van de productiviteit en voedselzekerheid. 

De vier technologieteams, die data-analyse, intelligente sensoren en kasautomatisering hebben geïmplementeerd, produceerden gemiddeld 6,86 kg aardbeien, oftewel 196% meer dan het gemiddelde van 2,32 kg in het team van traditionele telers. 

De technologen presteerden ook beter dan de telers op het gebied van ROI met een gemiddelde van 75,5%, volgens de organisatoren van de competitie.


Close-up van de aardbeien die in geautomatiseerde kassen groeien tijdens de Smart Agriculture Competition (Bron: Pinduoduo)

CyberFarmer.HortiGraph, een team dat voornamelijk bestaat uit onderzoekers van de China Agricultural University en het National Agriculture Intelligence Equipment Engineering Technical Research Center, waren de winnaars. 

Tijdens een periode van vier maanden, die eindigde op 30 november 2020 organiseerden Pinduoduo en de China Agricultural University deze competitie, met de Food and Agriculture Organization of the United Nations als technisch adviseur. Deze competitie is de eerste multidisciplinaire slimme tuinbouwcompetitie die in China door een technologiebedrijf en een universiteit is georganiseerd voor de ontwikkeling van plantmethodes om de productiviteit en opbrengst te verhogen. 


Een lid van de traditionele teeltteams bezig met de aardbeienbedden tijdens de Smart Agriculture Competition. (Bron: Pinduoduo)

De focus op slimme tuinbouw is onderdeel van het grotere doel van Pinduoduo om China gebruik te laten maken van het economische potentieel van de uitgebreide tuinbouwmogelijkheden die het land heeft. Een van de eerste stappen in het verbeteren van de productiviteit is het verhogen van het digitalisatieniveau in de waardeketen, van productie tot transport en de verkoop van voedsel. 

Nauwkeurige teelttechnologie kan de productie van de gewassen verbeteren, terwijl tuinbouwanalyse de voedselverspilling kan verminderen door een verkeerde afstemming van vraag en aanbod. E-commerce helpt de telers om een veel grotere markt te krijgen dan de lokale groothandelaar. Geografie is dan geen belemmering meer. 

"Technologie is een krachtig middel die zowel de mensen die voedsel telen als de mensen die het eten ondersteunt," zegt Andre Zhu, senior vicepresident van Pinduoduo. "Een enorme hoeveelheid mensen profiteert van investeringen in de tuinbouwsector. Wij spelen hierin graag de bemiddelaar die de diverse partijen bij elkaar brengt."


Sensoren zijn in de kas geïmplementeerd om de plantgroei te bewaken tijdens de Smart Agriculture Competition (Bron: Pinduoduo)

Pinduoduo gaat verder onderzoeken hoe de door de teams ontwikkelde technologie verder gepromoot kan worden richting teeltbedrijven in China. Het bedrijf heeft het grootste e-commerceplatform voor de tuinbouwsector in China en werkt met telers uit achtergestelde regio's in het land om hun producten te verkopen aan stedelijke consumenten. 

Tijdens de competitie hadden de technologieteams het voordeel dat ze de temperatuur en luchtvochtigheid in de kas konden bepalen door middel van automatisering, merkten de organisatoren op. Ze waren ook nauwkeuriger in het gebruik van water en voedingsstoffen. De traditionele telers moesten dezelfde taken handmatig uitvoeren op basis van hun ervaring. 

CyberFarmer.HortiGraph, het winnende team, implementeerde knowledge graph technologie om teeltervaring te verzamelen, historische teeltgegevens en beeldherkenning voor aardbeien. Dit werd vervolgens gecombineerd met water, meststoffen en kasklimaatmodellen om een intelligente beslissingsstrategie te creëren voor de groeiende aardbeien. 

"Deze competitie was een succesvolle reis voor het team om te ontdekken hoe technologie gebruikt kan worden in de tuinbouwsector," zegt Lin Sen, de teamleider van CyberFarmer.HortiGraph en onderzoeker aan het Beijing National Engineering Research Center for Information Technology in Agriculture. 

De Smart Agriculture Competition heeft minstens een van de technologieteams geïnspireerd om hun onderzoek commercieel aan te bieden en de mogelijke marktvraag te tonen voor slimme tuinbouwoplossingen.

Zhi Duo Mei, een groep universitaire onderzoekers, heeft een bedrijf opgericht met dezelfde naam om hun aardbeienplanttechnologie aan teeltcoöperaties aan te bieden nadat ze verschillende verzoeken daaromtrent ontvingen tijdens de competitie. 

"In de tuinbouwsector worden datawetenschappers gewantrouwd door traditionele telers, ze zien er het nut niet van in. Datawetenschappers kijken ook neer op telers en denken dat ze te ouderwets zijn," zegt Cheng Biao, leider van het Zhi Duo Mei-team. "Door deze competitie hebben we het belang gezien van het combineren van de voordelen van beide kanten en samenwerken."

Door de competitie heeft Sun Yuqing, lid van Yanjiutian, het telersteam dat tijdens de competitie volledig uit vrouwen bestond, haar mening over technologie bijgesteld. "We hebben nieuwe technieken en nieuw talent nodig in de tuinbouwsector voor de toekomst," zegt Sun. 

Voor meer informatie:
Pinduoduo
en.pinduoduo.com