Onlangs hebben de bestuursleden van Warmtecoöperatie Maasdijk als eerste het warmteleveringscontract voor aardwarmteproject Maasdijk getekend. De telers uit Maasdijk en ’s-Gravenzande zijn de eerste deelnemers die zich met het ondertekenen van de overeenkomst voor 15 jaar verbinden aan dit duurzame aardwarmteproject.

Nu zijn de glastuinbouwondernemers in het gebied aan zet om te kijken of aardwarmte bij hun bedrijf past en ook op korte termijn te ondertekenen. Alleen zo kan het aardwarmteproject binnen de gestelde deadline van de subsidie duurzame energie (SDE+) gerealiseerd worden, aldus de projectpartijen.

Met de beoogde realisatie van Aardwarmte Maasdijk zijn de glastuinbouwondernemers in staat om van aardgas straks over te stappen naar een duurzame energiebron: aardwarmte en het realiseren van een groot warmtesysteem: Warmtesysteem Westland.


De bestuursleden van Warmtecoöperatie Maasdijk en Energie Transitie Partners 

Voorsorteren lange termijn
 “Aardwarmte Maasdijk gaat alleen slagen als er voldoende ondernemers zijn die voorsorteren voor de langere termijn. Door nu de juiste stappen te zetten kunnen we voor de lange termijn onze energievoorziening goed inrichten. Aardwarmte maakt het mogelijk grip te houden op de kostprijs en is bovendien een enorme stap naar duurzaam produceren", aldus het bestuur van de Warmtecoöperatie Maasdijk.

3 doubletten in 1 keer
Aardwarmte Maasdijk onderzoekt samen met Energie Transitie Partners de mogelijkheid om 3 aardwarmtedoubletten in één keer achter elkaar te realiseren. Daarbij bevinden de putten zich bovengronds enkele meters naast elkaar en worden ze schuin geboord waardoor er op diepte een grote afstand is tussen de putten (1,5 tot 2 km). 

René van Dop van Vilosa vertelt over het project

Krachten gebundeld
Aardwarmte Maasdijk is een samenwerking tussen Warmtecoöperatie Maasdijk en Energie Transitie Partners (een gezamenlijke onderneming van ETP is een gezamenlijke onderneming van HVC en Capturam, onderdeel van Westland Infra) met als doel duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in Maasdijk te stimuleren en realiseren. Afgelopen jaar is samen met leden van de warmtecoöperaties Polanen en Maasdijk het warmteleveringscontract opgesteld waarbij het project is opgebouwd volgens een kostprijs- en participatiemodel.

De beoogde locatie voor het aardwarmteproject in Maasdijk is Lange Kruisweg 26 in Maasdijk. Begin 2020 is daarvoor de benodigde subsidie duurzame energie toegekend. Momenteel wordt het aardwarmteproject verder uitgewerkt.