Deze zomer toonden tuinders in Vierpolders, waar ze een biomassacentrale willen bouwen, zich verbaasd dat minister Eric Wiebes subsidieverstrekking aan het project leek te ontkennen. Uit antwoorden op Kamervragen onlangs ontkent Wiebes niet langer en geeft hij aan dat de initiatiefnemers de in 2018 aangevraagde subsidiebeschikking krijgen zodra het project af is én aan de aan subsidie gekoppelde voorwaarden voldoet.

Op dit moment is dat laatste nog niet het geval, volgens Wiebes. Wel is Wiebes content met het voornemen van de telers om het hout dat verbrand moet worden van dichtbij te halen. O.a. daarover is discussie in het biomassadebat, net als overigens over milieueffecten.

Tuinders met biomassaplannen wijzen er echter op biomassa een alternatief om van het gas af te gaan, immers een eis van de overheid. Totdat er betere opties zijn, is biomassa voor hen een uitkomst. Het Planbureau voor de Leefomgeving noemde het in dat kader al 'een tussenstation'.