Jarenlang werd het telen van cannabis als vrijwel overal illegaal beschouwd. Nu de sector in opkomst is zien veel telers in deze business de kans van hun leven. O.a. in Zuid-Afrika, waar een aardbeienteler op het telen van medicinale cannabis is overgestapt.

Polkadraai Farm is een van de grootste Zuid-Afrikaanse aardbeientelers. Het bedrijf heeft met vier generaties gedegen tuinbouwervaring. Toen de regering van Zuid-Afrika de cannabissector legaliseerde en reguleerde, besloot het bedrijf in deze nieuwe en winstgevende sector te stappen. Dankzij hun jarenlange ervaring in de tuinbouw was het bedrijf zich zeer bewust van de complexiteit van een grootschalige cannabisteelt. Omdat het een tamelijk onbekend teeltgebied is, beseften ze dat ze hulp van experts nodig hadden. 

Door een samenwerking tussen VegTech, Alweco en andere telers  wordt het bedrijf, onder de naam Felbridge Medical Cannabis,  aangepast voor de medicinale cannabisteelt. Nico Niepce van Alweco: "We hebben veel verschillende projecten gehad in Zuid-Afrika. Vele jaren geleden was VegTech een van onze concurrenten, tot we besloten om samen te werken. Een goed plan, zeker nu de medicinale cannabisteelt gereguleerd is."

Medicinale cannabis
Zo werd Felbridge het eerste bedrijf in Zuid-Afrika dat een teeltvergunning kreeg. Kort daarna begon Leslie Zettler, mede-eigenaar van het bedrijf, met dit project mee te doen. "We zijn heel vroeg begonnen met dit nieuwe project. We vonden dat we genoeg teeltervaring hadden om in de cannabis te stappen."

Een deel van de kas waar aardbeien en paprika's worden geteeld is aangepast voor de cannabisteelt en 6000 m2 van de oude structuren zijn gesloopt en weer volledig herbouwd. "Onze infrastructuur is 20 jaar geleden gebouwd. Maar elk gewas heeft specifieke kenmerken wat betreft de infrastructuur: met andere woorden, het was goed voor paprika's op hydrocultuur, maar niet voor cannabis. Dus hebben we Neta Isralls bij VegTech en Alweco in dienst genomen om alles opnieuw aan te passen."

Isralls: "Dit is voor iedereen een nieuwe sector. Waar je ook komt, het is relatief nieuw. Dit project was echt een samenwerkingsverband: Leslie en zijn team hebben een geweldige teeltervaring; van onze kant hebben we een team ingenieurs en we kunnen verschillende beoordelingen maken over bijvoorbeeld het klimaat. Over het algemeen zijn er veel factoren waar je bij elke beslissing rekening mee moet houden: van budget en onderhoud tot een lange levensduur. We gaan uit van een technische en ingenieursgerichte aanpak en komen samen met de klant tot een voorstel."

Naast de ingenieurskant van de ondersteuning die Isralls biedt, kan zijn bedrijf bogen op een behoorlijke ervaring in de grootschalige cannabisteelt. "We doen dit al een aantal jaren samen met Netafim. We zijn dan ook in staat om om een weloverwogen voorstel voor te leggen omtrent de te nemen route."

Cannabisteelt en de juiste mentaliteit
Deze aanpak is vooral vergelijkbaar met de manier waarop Zettler en zijn team de teelt in het algemeen benaderen. Zettler: "Cannabis is een heel nieuw concept. We waren er niet voor de volle 100% mee bekend, dus we hebben het als een gewas benaderd; en elk gewas heeft zijn eigen voedings-, klimaat- en waterbehoefte. We doen het heel pragmatisch: dit is wat we nodig hebben om het gewas te telen. En daarom zijn we ervoor gegaan."

Een van de dingen waar Leslie rekening mee moest houden, is de snel veranderende markt in vergelijking met die van aardbei of paprika. Isralls: "Bij het ontwerp van het project hebben we veel ruimte gelaten voor flexibiliteit. Met name op het gebied van gewasverbetering en irrigatie. Dit komt omdat cannabis wat onbekender is met betrekking tot de markt en de genetica. Om in de toekomst niet te worden beperkt, was het natuurlijk belangrijk om flexibiliteit toe te staan. Dat was de belangrijkste overweging."

Zettler: "Onze strategie vereiste veranderingen in het ontwerp, zodat de structuur met veranderende markten om kan gaan."

De indrukwekkende kas die wordt gebouwd, wordt echt hypermodern, wat de Zuid-Afrikaanse cannabissector als geheel en vooral zijn positie op het wereldwijde speelveld ten goede zal komen. "Zuid-Afrika is het meest ontwikkelde land van het Afrikaanse continent. Er is een grote beschikbaarheid van materialen; er zijn kwaliteitsuniversiteiten voor onderzoek; er is bronmateriaal, enzovoort. Het kan even duren, maar ik ben ervan overtuigd dat Zuid-Afrika zijn niche zal vinden, misschien niet in de bloemen, misschien in onderzoek of in veredeling. We zijn een grote tuinbouweconomie, dus het is alleen maar logisch dat we de komende jaren een belangrijke speler zullen zijn."

Voor meer informatie:
Alweco
Nico Niepce
nico@alweco.nl
www.alweco.nl

Felbridge
info@felbridge.co.za 
felbridge.co.za