De ABU, de bond voor uitzendondernemingen, heeft bekend gemaakt dat ze hun 'Veiligheidsprotocol arbeidsmigranten' hebben bijgewerkt. In het gewijzigde protocol wordt nu, in lijn met recente overheidsadviezen, een uitzondering gemaakt op de huidige overheidsrichtlijnen bij reisadvies oranje.

Bij een reisadvies oranje geldt de regel dat men bij aankomst in Nederland 10 dagen in quarantaine gaat. De ABU heeft nu in hun protocol opgenomen dat wanneer arbeidsmigranten 'aantoonbaar een bijdrage leveren aan het belang van de Nederlandse economie en samenleving' ze in aanmerking komen voor een uitzonderingspositie en hun quarantaine mogen onderbreken. De ABU stelt dat dat mag van de Nederlandse overheid en wijst in het bericht naar recente overheidsbesluiten.

Voor ABU-leden geldt extra: werken is pas mogelijk na ontvangst van een negatieve testuitslag van een coronatest die is afgenomen na aankomst in Nederland.

Richtlijnen naleven
GroentenFruit Huis zet sterke vraagtekens bij de wenselijkheid van deze uitzondering. "Als sector zijn we erbij gebaat dat alle werknemers onder veilige omstandigheden hun werk kunnen uitvoeren en moeten we er alles aan doen om besmettingen te voorkomen. GroentenFruit Huis adviseert daarom alle leden nadrukkelijk om de richtlijnen van de overheid, een quarantaine van 10 dagen na te leven. Ook bij de inzet van uitzendkrachten. Zelfs met een negatief testresultaat geldt de richtlijn: 10 dagen in quarantaine als je uit een gebied komt met een oranje reisadvies. Vanwege de incubatietijd kunnen ziekteverschijnselen immers alsnog optreden binnen tien dagen na binnenkomst in Nederland.

Bron: GroentenFruit Huis