Nederland wil duurzamer worden en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZ) hebben daarin een belangrijke, regelgevende, sturende rol. Maar wat doen ze zelf?

Daar geven de twee ministeries inzicht in middels een Duurzaamheidsverslag over 2019, waaruit o.a. blijkt dat de NVWA in Wageningen een warmte-koude-opslaginstallatie (WKO) krijgt nu de kassen toch aan vervanging toe zijn. 

Prestatieladder
Het gaat om een vijftig pagina's tellend rapport waarin allerlei doelstellingen en speerpunten worden genoemd. Het belangrijkste resultaat in 2019 was echter het in kaart brengen van de eigen CO2-footprint, waardoor nu in het vervolg met een CO2-prestatieladder de eigen prestaties gemeten kunnen worden én op termijn, als intern alles goed geregeld is, ook in stap 4 en 5 op de ladder werk gemaakt kan worden van het aanpakken van emissies in de keten.

Zonnepanelen niet zo eenvoudig
Waaraan wordt dan gedacht bij het verduurzamen en terugdringen van CO2-emissie? Onder andere aan elektrisch rijden en aan het leggen van zonnepanelen op eigen dak (niet zo eenvoudig als het lijkt volgens het ministerie, want het pand in Den Haag is een monumentaal pand waarover meerdere partijen iets te zeggen hebben).

Lokaal product in catering
En aan duurzamere cateringscontracten mét daarin duurzaamheidsdoelstellingen, zoals het terugdringen van verzuring, vermesting van de omgeving, het bevorderen van gezondere eetgewoonten, gebruik van seizoensproducten en inkoop bij (lokale) leveranciers die bijdragen aan de vermindering van vervuiling en het stimuleren van het welzijn van vee.

NVWA Wageningen krijgt WKO
Ook de partijen die onder LNV en EZ vallen ontkomen niet aan verduurzaming, zo valt ook uit het rapport op te maken. Zo kreeg de Autoriteit Consument en Markt zo'n duurzamer cateringscontract én krijgt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een warmte-koude-opslaginstallatie in Wageningen. Daar staan naast kantoren ook laboratoria en kassen. 


Foto: Rijksvastgoedbedrijf. De verduurzamingswerkzaamheden zijn naar verwachting in 2022 afgerond.

De installaties in die kassen zijn aan vervangen toe en dus is een van de maatregelen dat er een WKO komt. Naast duurzame warmte en koude levert de WKO-installatie een reductie op van 174 ton CO₂ per jaar. Dit staat gelijk aan een reductie van 17% van het deel verwarming in de CO₂-footprint van de NVWA.

Andere projecten zijn het aanbrengen van LED- verlichting, het optimaliseren van de kassen (isolatie, afgiftesysteem, ledverlichting), het toevoegen van energiemonitoring aan het gebouwbeheersysteem en het aanbrengen van zonnepanelen.

Bekijk hier het hele duurzaamheidsrapport over 2019 bij LNV en EZ.