Greenport Gelderland biedt Gelderse tuinbouwondernemers sinds dit voorjaar de mogelijkheid om tijdens de corona-crisis gesubsidieerd gecoacht te worden. Peter van der Werf, bedrijfsadviseur bij Fidus Advies in Zaltbommel vertelt. "In totaal hebben zich tot nog toe zo’n tachtig tuinbouwondernemers aangemeld, waarvan twintig (zacht)fruittelers. Voor bijna alle gecoachte tuinbouwondernemers geldt dat ze crisis- en toekomstbestendiger deze periode doorkomen."

Erik Kaemingk, die zich voor Greenport Gelderland bezig houdt met leren en innoveren binnen de tuinbouw, was de aanjager van de crisiscoaching, vertelt Peter. "Door de crisis legden tuinbouwondernemers niet langer meer hun focus op innovatie en opleiden, maar op zaken die op korte termijn geregeld moesten worden. We wilden ze helpen, zowel met de directe gevolgen van de corona-crisis als het behouden van een lange termijnvisie, waarbij aandacht is voor zaken als verduurzaming. De ondernemers konden zich aanmelden en zelf een coach zoeken. Van de 2000 euro die de coaching kost, krijgen ze 1500 euro gesubsidieerd."

Coachingstraject
Twintig fruittelers meldden zich aan voor het coachingstraject. "Vijftien daarvan worden door bedrijfsadviseurs van Fidus Advies gecoacht. Uit de fruitsector meldden zich voornamelijk zachtfruittelers aan. Zij kregen onder meer problemen met het vinden van arbeidsmigranten voor de oogst, die bij zachtfruit al vroeg in het jaar begint. Hardfruitttelers hadden in die periode weinig acute corona gerelateerde problemen. Maar ook zij moesten gaan nadenken over hoe ze ervoor konden zorgen dat de coronamaatregelen nageleefd konden worden tijdens het werk en bij de huisvesting."

Het gaat ook goed met de fruit- en groenteteelt. "Nederlanders zijn beter op hun gezondheid gaan letten en eten meer fruit en groente. Telers die voornamelijk aan de horeca leverden en hun producten niet elders konden verkopen, kunnen ongeveer de helft van hun omzetderving gecompenseerd krijgen."

"We hebben nu kunnen bewerkstelligen dat de focus van de tuinbouwondernemers ook op de langere termijn gericht is gebleven en de initiatieven die er op het terrein van verduurzaming ontstaan gewoon kunnen doorgaan. De Nederlandse tuinbouw is juist zo vooruitstrevend op het gebied van het halen van klimaatdoelstellingen en telers werken steeds meer aan biodiversiteit. Ze vergeten dat alleen nog vaak te vertellen of te laten zien. Verschillende telers telen bijvoorbeeld al volgens het keurmerk ‘PlanetProof’ zonder dat ze het zelf weten."

Subsidieruimte
In totaal is er subsidie voor zo’n 150 bedrijven. Tot nog toe maken tachtig Gelderse bedrijven er gebruik van. "Ook al heeft de corona- crisis niet meteen financiële consequenties voor je bedrijf, toch is het nuttig om je aan te melden om na te denken over hoe je je tuinbouwbedrijf crisis- en toekomstbestendig kunt maken. De coaching duurt in totaal een half jaar, maar we zijn er, al over na aan het denken hoe we tuinbouwondernemers structureel kunnen blijven ondersteunen. Maar ook de vijf pacten van Greenport Gelderland, dus ook Fruitpact, zullen op basis van de uitkomsten van de crisis-coaching plannen maken om bedrijven in het tuinbouwcluster verder te helpen om zo een gezonde sector te blijven."

Bron: Fruitpact