en uitbreiding CO2-levering

Glastuinbouw Nederland pleit voor acceptabele sectorafspraak ODE

In een brief aan de Vaste Kamercommissies van LNV en EZK en de betrokken bewindslieden van beide departementen, heeft Glastuinbouw Nederland afgelopen week een dringend beroep gedaan op de politiek om te komen tot een acceptabele compensatieregeling voor de getroffen glastuinbouwbedrijven met betrekking tot de enorme ODE kostenstijging. Ook werd een dringend beroep gedaan op de politiek om toekomstige CO2-levering aan de glastuinbouw uit te breiden.

Het pleidooi voor de ODE volgt op de kabinetsplannen van Prinsjesdag en is gedaan mede in het kader van de te verwachten noodzakelijke wijziging van het stelsel energiebelasting, SDE++ en ODE. 
 
Glastuinbouw Nederland herhaalt in de brief de ambitie van de sector tot het realiseren van haar doelstellingen als onderdeel van het Klimaatakkoord. Die doelstellingen kunnen alleen worden gehaald als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Kostenstijging
In de brief wordt onder andere gerefereerd aan de motie Lodders, die door de Tweede Kamer is aangenomen bij de instemming op het Belastingplan 2020. In die motie werd het Kabinet opgedragen te onderzoeken wat kon worden gedaan aan de onevenredige verhoging (177%) van de derde schijf van de ODE, met alle gevolgen voor verduurzaming in de glastuinbouw.

Wageningen Economic Research meldde onlangs dat de verhoogde ODE in 2020 een kostenstijging van € 30 miljoen veroorzaakt in de glastuinbouw. Glastuinbouw Nederland constateert dat deze heffing de verduurzaming van de sector dwarsboomt en een forse claim legt op de bedrijfsresultaten. Om die reden wordt voor de ondernemers in de glastuinbouw medewerking en voorrang op de sectorregeling gevraagd, gericht op compensatie van de kostenstijging ODE in de derde schijf voor de jaren 2020, 2021 en 2022.

Randvoorwaarden
Glastuinbouw Nederland doet, mede namens partner Greenports Nederland, derhalve het dringende verzoek om verdere stappen te nemen voor compensatie van de stijging van het ODE-tarief in schijf 3 elektra voor de jaren 2020, 2021 en 2022 en om betrokkenheid bij het traject fiscale heroriëntatie EB en ODE voor de periode na 2022. “Dat zijn cruciale randvoorwaarden voor de ambities van de glastuinbouw om in 2040 klimaatneutraal te worden. Als die niet of moeilijk te realiseren zijn, moeten wij onze ambities temperen voor het in dit najaar af te sluiten CO2-convenant met de overheid”, aldus voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland in het bericht dat volgt op Sjaak Topics waarin Sjaak al sprak van het 'huiswerk' dat Den Haag van de glastuinbouw heeft gekregen. 

Lees hier meer over het CO2-pleidooi.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven