Tholen - Waar sommige bedrijven na de afgekondigde Corona-maatregelen van medio maart een deel van hun omzet zagen wegvallen, werd bij de afdeling projecten van Zuidkoop - waar de focus ligt op standontwerp en standbouw op beurzen wereldwijd - de hele agenda voor de komende maanden leeg gevaagd.

"De impact is gigantisch. Toen de eerste maatregelen werden afgekondigd werd 1 juni als datum genoemd dat er mogelijk weer verruiming was. Veel beurzen werden toen verplaatst naar oktober en november. Pas eind juni is er aangegeven dat beurzen in Nederland weer georganiseerd mogen worden, onder voorwaarden en op basis van de goedgekeurde protocollen. Echter de onzekerheid blijft, met name over het internationale reisverkeer, en daardoor zijn inmiddels alweer veel van deze beurzen gecanceld", vertelt Natalie Zuidgeest.


Natalie Zuidgeest

“Helaas ziet hierdoor het najaar van 2020 er nog niet erg positief uit voor de beurzenwereld en dus voor Zuidkoop. Belangrijk is dat we ons hele team nog bij elkaar hebben kunnen houden, mede door de diverse regelingen waar we gebruik van maken. Daarnaast proberen we ons team breed in te zetten. Ontwerpen en realisatie van interieur en het opzoeken van andere timmerwerkzaamheden. Gelukkig hebben we een multi-inzetbaar team en hebben we ook onze disciplines interieurbeplanting- en bloemkunst. Deze zijn de afgelopen periode, hoewel  in mindere mate, wel door blijven lopen”, vervolgt Natalie.

"Wat vooral lastig is, is de onzekerheid over het doorgaan van de beurzen. Als je weet waar je naartoe kunt werken, dan kan je daarop anticiperen. Echter voor het najaar 2020 is er nog geen duidelijkheid. Zo heeft de beursorganisatie van de Fruit Attraction die al over twee maanden plaatsvindt in Madrid nog altijd geen definitief uitsluitsel gegeven over de doorgang van de beurs."

"Wat het voordeel is van beurzen is dat de protocollen die nu pas in de horeca zijn geïntroduceerd, bij vakbeurzen gemeengoed zijn. Beurzen werken al lang met registraties. Daarnaast heb je gerichte bezoekers, waarbij je ook nog eens met verschillende tijdslots kunt werken. Een vakbeurs is dus heel goed te registreren en reguleren. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het veiliger is om een beurs te bezoeken, dan een bouwmarkt of winkelstraat", aldus Natalie. "Ook stands zijn goed aan te passen aan de situatie. Door middel van een routing, grotere tafels en schermen zijn er veel opties om de stand Corona-proof te maken. Zowel een beurs als stand is dus prima mogelijk om binnen de regels en normen te organiseren."

"Momenteel is vooral doorslaggevend hoe internationaal de beurzen zijn, omdat de reisbewegingen nog voor problemen zorgen. Landelijke beurzen zijn hierdoor eenvoudiger te organiseren dan internationale. Maar beurzen mogen en kunnen georganiseerd worden. In Duitsland worden er vanaf september al weer internationale vakbeurzen gehouden; een positieve ontwikkeling! Zoals het er nu naar uit ziet, heb ik een goed gevoel bij beurzen die voor begin 2021 gepland staan, zoals de Fruit Logistica en IPM. Natuurlijk zullen er op een aantal fronten aanpassingen zijn, maar de vooruitzichten zijn goed. Hoe de toekomst er werkelijk gaat uitzien, staat of valt natuurlijk met de ontwikkelingen in de wereld. We hebben er echter vertrouwen in en we staan klaar om weer mooie presentaties te realiseren!"

Voor meer informatie:
Natalie Zuidgeest
Zuidkoop
Zijtwende 52
2678 LJ  De Lier
T: 0174-514666  
projecten@zuidkoop.nl   
www.zuidkoop.nl