Corona-update: Tuinbouw wil (nog) meer, en snel, want ‘de nood is hoog’

Welke noodmaatregelen zijn en nu wel en welke noodmaatregelen zijn er nu niet interessant voor de glastuinbouw? Het gevaar bestaat dat de ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet, te meer omdat na het lezen van de headlines echt nog even verder moet worden gekeken.

Verder in deze update een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op markt- en managementgebied m.b.t. het financiële debacle dat de corona in de tuinbouw aan het aanrichten is.

Welke noodmaatregelen zijn wel en welke niet voor de glastuinbouw?

Sinds de impact van de coronacrisis bij bedrijven, burgers en politiek topprioriteit heeft, is door het kabinet een breed pakket aan steunmaatregelen gepresenteerd. Doel is om bedrijven overeind te houden en te voorkomen dat te veel werknemers in korte tijd zonder werk komen. Maar van welke regelingen kunnen ondernemers in de glastuinbouw gebruikmaken? Een overzicht.
 
Een goed overzicht van alle regelingen is te vinden op de website van de Kamer van Koophandel. Op de website van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw is specifieke informatie te vinden voor de sector. Ondernemers worden verwezen naar de website van de Rijksoverheid meer informatie over de diverse maatregelen. Daar is bijvoorbeeld een factsheet van de Rijksoverheid te raadplegen.
Ook op de websites van LTO Noord, ZLTO en LLTB en die van LTO Nederland staat gerichte informatie. Voor telefonisch contact kunnen leden terecht bij de leden contactcentra van LTO Noord, ZLTO en LLTB of uiteraard bij Glastuinbouw Nederland.

Lees meer bij Glastuinbouw Nederland

Belangrijke stap voorwaarts, meer nodig
De extra maatregelen die het kabinet aankondigde zijn een belangrijke stap voorwaarts om de noodlijdende tuinbouw te steunen. “Het kabinet geeft een goed signaal af. Het geeft gehoor aan onze noodsignalen”, zegt Jaap Bond, voorzitter van de Regiegroep coronacrisis tuinbouw in een persbericht dat gisteravond werd verstuurd.

Bond: “De volgende stap moet zijn dat er ruimhartig budget voor beschikbaar komt en het snel tot uitvoering van de regelingen komt. De financiële nood is écht hoog bij een groeiende groep ondernemers binnen een aantal clusters van deze Topsector van onze economie. Wij staan in de startblokken om ervoor te zorgen dat ondernemers snel weer perspectief krijgen op lijfsbehoud.” U kunt het bericht hier terug lezen.

Het persbericht refereert aan een Kamerbrief van het ministerie van EZK. Deze is hier terug te lezen.

Verkennende gesprekken ACM
Het is niet toegestaan telers een bindend advies te geven over productiebeperking. Aan de hand van enkele casussen uit de praktijk wil de crisisorganisatie in een verkennend gesprek met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) nagaan welke ruimte en mogelijkheden er wél zijn in deze periode met coronacrisis. Er worden meerdere casussen verzameld uit de diverse sectoren om ze vervolgens aan ACM voor te leggen en zo te toetsen.

In de media: Campagne GFH bij de Ster
Sinds deze week is de spot van de campagne ‘Zorgt u voor elkaar? Zorgen wij voor uw groenten en fruit.’ van het GroentenFruit Huis te zien bij de Ster. Deze maand wordt het 100 keer uitgezonden. Bekijk hier de spot. GroentenFruit Huis startte de campagne 28 maart via social media en is nu dus ook via televisie te zien en via de radio te horen.

Tien procent krimp verwacht voor de landbouw-, bosbouw- en visserijsector 

De Rabobank voorzag in maart al forse krimp voor de land- en tuinbouw, bouw, horeca en vervoerssector, zo bleek uit een sectorprognose van de Rabobank. Voor de algehele landbouw-, bosbouw- en visserijsector zou het gaan om drie procent krimp. 

Waar het in maart nog ging om 3 procent krimp voor de landbouw-, bosbouw- en visserijsector is deze prognose nu aangepast naar 10 procent krimp.

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die zijn getroffen om verdere verspreiding af te remmen raken iedere sector. Voor sommige sectoren loopt het effect slechts via hun verbindingen met andere delen van de economie. Andere sectoren treft het virus in het hart. Op basis van deze sectorprognoses wordt ervan uitgegaan dat de Nederlandse economie in 2020 met circa 0,2 procent krimpt.

Lees meer over de prognose bij Rabobank

SjaakTopics: "Aan oplossing aansluiting NOW-regeling op seizoensarbeid wordt gewerkt"

7 april zijn door het kabinet extra maatregelen om ondernemers extra te ondersteunen. Een van deze maatregelen is de GO-regeling (Garantie Ondernemersfinanciering), voor bedrijven die problemen ondervinden bij het verkrijgen van leningen en garanties. Ook heeft het kabinet het garantieplafond verhoogt. Aan oplossingen die de NOW-regeling beter laten aansluiten op seizoensarbeid wordt nog gewerkt." Hoor meer in onderstaand fragment

Bron: Glastuinbouw Nederland

Kabinet erkent noodzaak seizoensgebonden loonkostenregeling

Het kabinet erkent dat de NOW-regeling tekortschiet voor ondernemers uit de land- en tuinbouwketen die vooral in het voorjaar een grote omzetpiek hebben. Dit is een eerste reactie op de eis van LTO Nederland om een loonkostenregeling te leveren die aansluit op de situatie bij werkgevers in onder meer de boomkwekerij, sierteelt, vollegrondsgroenten en bollen. 

In de brief met nieuwe steunmaatregelen van 7 april stelt het kabinet dat ‘de NOW zich niet verhoudt tot bijvoorbeeld seizoensarbeid die kenmerkend is voor de sierteelt’. “Het kabinet erkent hiermee de noodkreet van boomkwekers, kwekers van vaste planten, perkgoed, bloemen en planten, telers van bollen en bolbloemen en vollegrondsgroenten en handelsbedrijven die nu vrijwel geen gebruik kunnen maken van de NOW-regeling.” zegt Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland. “Hun omzetverlies is groot terwijl de loonkosten doorlopen, maar ze voldoen desondanks niet aan de criteria van de NOW-regeling.”

Lees meer bij LTO Nederland

Coulance bij verlopen gewasbeschermings- of knaagdierbeheersings-licentie

Agrarisch ondernemers zouden door de coronacrisis in de knel kunnen komen met hun gewasbeschermings- of knaagdierbeheersingslicentie. Boeren en tuinders zouden hun bewijs van vakbekwaamheid verliezen als deze de komende tijd verloopt en er nog niet voldoende verlengingsbijeenkomsten waren gevolgd. Dat zou wat LTO Nederland onterecht zijn, omdat alle verlengingsbijeenkomsten momenteel zijn opgeschort vanwege de coronacrisis. We hebben hierover contact gehad met de overheid.

Gelukkig is er een oplossing geboden. Het ministerie van LNV laat weten dat de werkzaamheden tot nader order uitgevoerd mogen worden: “Mocht uw bewijs van vakbekwaamheid na 16 maart 2020 verlopen en u hebt vanwege de Corona-beperkingen niet voldoende bijscholingsbijeenkomsten kunnen volgen, dan zal de overheid hier een coulance-regeling op toepassen. Dit betekent dat u in de genoemde situatie uw werkzaamheden conform uw Bewijs van Vakbekwaamheid tot nadere communicatie kan blijven uitoefenen.”

Bron: LTO Nederland

Update LTO Nederland 8 april

Het crisisteam van LTO Nederland werkt hard aan verschillende maatregelen om de land/-tuinbouwsector door deze moeilijke tijden te helpen. In deze update geven we puntsgewijs weer waar op dit moment de belangrijkste inzet wordt gepleegd.

1. Algemeen Noodpakket

  • LTO Nederland is tevreden met de kabinetsinzet om circa 80% van de directe inkomenssteun uit het GLB in juli uit te keren. LTO Nederland wijst op het belang om de resterende 20% vervolgens volgens planning in december 2020 uit te keren;
  • De Garantie Ondernemersfinanciering is verder uitgebreid waardoor diverse partijen binnen de land/-tuinbouwketen hier beter gebruik van kunnen maken.

Lees meer bij LTO Nederland

Landbouwminister Hilde Crevits: "Er is een dreigend arbeidstekort in de land- en tuinbouwsector" 

Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) noemt de situatie voor de sierteelt, de aardappelsector en de zuivelsector problematisch. Daarnaast dringt ze er nogmaals bij de federale overheid op aan om tijdelijk werklozen te kunnen inzetten in de land- en tuinbouw mét behoud van een deel van hun uitkering.

De vele vragen werden door de minister thematisch behandeld. Ze begon met het meest acute probleem voor de land- en tuinbouwsector: het dreigend arbeidstekort. Op jaarbasis heeft de sector zo’n 45.000 seizoenarbeiders nodig. Op dit ogenblik zijn er 7.000 à 8.000 in de land- of tuinbouw aan de slag. Dat aantal loopt stilaan op tot ongeveer 25.000 tegen eind mei.

De sierteelt is vandaag de zwaarst getroffen sector. “Er wordt op dit ogenblik al voor meer dan 135 miljoen euro omzetverlies geleden. Bovendien is plantgoed maar beperkt houdbaar”, weet de landbouwminister. Ze wijst erop dat er een noodfonds werd opgericht door de Vlaamse regering van 200 miljoen euro, maar dat het nog moet bekeken worden hoe die middelen sectoraal worden verdeeld. Crevits noemt het jammer dat er nog steeds geen Europese maatregelen voor de sector zijn getroffen. “We blijven daar bij de eurocommissaris op aandringen.” 

Lees meer bij Vilt.be

Arbeidsmigranten komen weer aan op Airport Eindhoven, maar ze reizen maar met 9 per bus

Op Eindhoven Airport is woensdagmiddag weer een zogenaamde 'aspergevlucht' geland. Aan boord waren 36 Roemeense arbeiders die asperges gaan steken in Limburg. De afgelopen dagen was er commotie ontstaan omdat seizoensarbeiders in propvolle busjes van het vliegveld naar hun bestemming werden gebracht. Busbedrijf Munckhof nam daarom geen risico's: er mochten maar negen arbeiders in één bus.

Lees meer bij Omroep Brabant

Strenge Zaltbommelse regels rond huisvesten arbeidsmigranten vanwege corona versoepeld

Arbeidsmigranten die wonen op de plek waar ze werken, mogen tijdelijk ook elders aan de slag. Die rigoureuze ommezwaai in het strenge beleid van Zaltbommel gaat per direct in, zo meldt het Barendrechts Dagblad.

Nationaal Tuinbouw Congres van 25 juni geannuleerd

De ontwikkelingen rondom het coronavirus en de huidige van kracht zijnde maatregelen hebben ertoe geleid dat het Nationaal Tuinbouwcongres van 25 juni aanstaande geannuleerd moet worden. Er wordt naar gestreefd om het congres op een ander moment in de toekomst door te laten gaan. 

Bron: Greenports Nederland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven