Corona-update tuinbouw

Al 1,2 miljard schade voedingstuinbouw Nederland en Europa noemt 100 miljard als 'solidariteitsinstrument'

De continuïteit van de levering van verse groenten en fruit via alle gebruikelijke verkoopkanalen waaronder foodservice stokt, dat moge duidelijk zijn. En dan hebben we het nog niet eens over de sierteelt. In deze update weer een opsomming van alle updates van crisisteams, brancheorganisaties, overheden en wat al niet meer. Doe er uw voor voordeel mee en houd, waar mogelijk, het hoofd koel, zeker dit warme weekend dat aanstaande is.

1,2 miljard omzetschade door marktontwrichting voedingstuinbouw
Beschikbaarheid van een breed palet aan gezonde groenten en fruit is niet meer vanzelfsprekend in Nederland en ons omringende landen. De omzetschade loopt al op tot ruim 1,2 miljard euro nu de marktontwrichting zeker drie maanden aanhoudt. Dit is het algemene beeld van de impact van de coronacrisis op de voedingstuinbouw. Bij individuele bedrijven is de impact extreem verschillend. “Om continuïteit van bedrijven en de keten zeker te stellen, is snel een scala aan extra maatregelen van het kabinet nodig”, zegt Jaap Bond, voorzitter van de Regiegroep coronacrisis tuinbouw.

Namens de crisisorganisatie van de tuinbouw stuurde de Regiegroep gisteren een brandbrief (opgesteld en onderbouwd door GroentenFruit Huis) naar minister Schouten van LNV. De sector bepleit een Noodfonds voor zwaar gedupeerde bedrijven in teelt en handel om hun liquiditeit te garanderen en faillissementen te voorkomen.

Aanvullend is een interventieregeling nodig voor alle groenten- en fruitproducten. Ook is extra garantie vereist voor de handelskredietverlening en een additioneel noodfonds van de EU. Tot slot wordt financiële ondersteuning gevraagd voor initiatieven tegen voedselverspilling en stimulering van de consumptie van groenten en fruit.

Impact crisis heel divers
Bedrijven gespecialiseerd in de belevering van foodservicebedrijven en buitenlandse groothandel zagen hun markt volledig instorten door het sluiten van de horeca en bijvoorbeeld bedrijfskantines. Enkele van hen kennen tonnen schade per week bij omzetverliezen van 40 tot 95%. Het vers product is niet te bewaren of via andere verkoopkanalen te slijten.

De afzet via supermarkten piekte, maar kent extra kosten. Het winkelaanbod van verse groenten en fruit zal ‘schraler’ worden. De oorzaken zijn divers. Wereldwijd gaan meer landen in lockdown, met gevolgen voor de toelevering van verse groenten en vooral fruit. 

Schadebeeld
Voor tal van bedrijven in de voedingstuinbouw bieden de huidige steunmaatregelen van het kabinet onvoldoende soelaas. In de foodservicemarkt bedraagt de geraamde directe schade 30 miljoen euro in enkele maanden, oplopend naar 60 miljoen euro als dit marktsegment in Nederland langer op slot blijft. Omdat ook in het buitenland deze markt, met een exportomvang van 1,8 miljard euro, gesloten is, is de totale schade fors hoger.

De omzetschade kan oplopen van 1 miljard tot 2 miljard euro. Als ook de afzet naar buitenlandse retailkanalen wegvalt, zal de gevolgschade nog veel verder oplopen. Door deze marktontwrichting gaat veel (geoogst) product verloren, met een waarde van naar schatting 200 miljoen euro. Dit bedrag zal bij langere duur van de crisis snel verdubbelen, doordat de hoeveelheid niet te oogsten of te vernietigen product snel toeneemt. Dit is niet te voorkomen ondanks inspanningen van de sector zelf met onder meer de campagne ‘Zorgt u voor elkaar? Zorgen wij voor uw groenten en fruit.’

Bron: Greenports Nederland

De anderhalve meter in de praktijk
De basisafspraak is dat er áltijd anderhalve meter afstand moet worden gehouden als men niet tot één huishouden behoort. Daarom moeten werknemers te allen tijde anderhalve meter afstand van elkaar bewaren. Mensen mogen alleen dichter op elkaar zijn als er bijvoorbeeld een (doorzichtige) wand tussen hen staat. Soms is het nodig om bijvoorbeeld de capaciteit van machines te beperken als mensen anders te dicht op elkaar zouden moeten staan om het werk bij te houden.

Lees meer bij Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Europese commissie wil €100 miljard beschikbaar stellen
In deze acute crisis is het van het allergrootste belang levens te redden en inkomens te ondersteunen. De Europese Commissie breidt haar aanpak verder uit en stelt voor een solidariteitsinstrument van 100 miljard euro op te zetten. Dit instrument (SURE) moet ertoe bijdragen dat werknemers hun inkomen behouden en dat bedrijven het hoofd boven water houden. Ook stelt zij voor om alle beschikbare structuurfondsen in te zetten voor de respons op het coronavirus.

Lees hier meer

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) - nu ook op afstand via WhatsApp of FaceTime
Met de digitale RIE kan een afspraak ook op afstand. “Dat gaat in twee stappen”, vertelt adviseur Peter Bredius.

“Ik bel de ondernemer, we loggen allebei in op de RIE, en nemen samen de ingevulde inventarisatielijst door. Blijken er risico’s te zijn die om extra maatregelen vragen, dan voeg ik die toe aan de inventarisatie. Omdat de RIE digitaal is, staan ze er meteen in, ook bij het bedrijf.

Daarna bel ik de ondernemer opnieuw, nu via WhatsApp met beeld of FaceTime. Ik vraag hem de verschillende werkplekken en machines in beeld te brengen. Hij maakt dus zelf de rondgang door het bedrijf. Als ik iets zie wat veiliger kan, bespreken we dat en geef ik tips ter verbetering. Ook die verwerk ik in de RIE. Als de coronacrisis voorbij is, kom ik nog even kort langs om te kijken of we niets zijn vergeten.”

Bron: Stigas

Hoeveel man past er veilig in een touringcar?
Hoeveel mensen kunnen er worden vervoerd wanneer je de opgelegde afstand moet bewaren? In een bus met een capaciteit van 62 personen, kunnen 20 mensen worden vervoerd met 1.5 meter afstand tussen iedere persoon. In een bus met een capaciteit van 50 personen, komt dit neer op 15 personen. Het is wel belangrijk dat ook bij het instappen en uitstappen de afstandsregel strikt wordt gehanteerd.

Internationale werknemers
Ook de vervoersbranche wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Nu een groot deel van het reguliere werk tijdelijk is weggevallen, zitten veel bedrijven te springen om hun expertise in te zetten om zo de impact van het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Verschillende touringcarbedrijven geven aan tegen kostprijstarieven mee te willen denken in het vervoer van internationale werknemers die nu juist zo hard nodig zijn. Ondernemers die hier gebruik van willen maken, kunnen contact opnemen met een vervoerder in hun regio.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Coronacrisis vraagt ook om hulp op persoonlijk en mentaal vlak
Het coronavirus heeft niet alleen bedrijfsmatige en financiële gevolgen. Ook binnen de privé-situatie of op mentaal vlak kan de crisis gevolgen hebben voor ondernemers. Ook die signalen vinden gehoor bij de ledenorganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB. Zij hebben hiervoor een steunpunt opgezet, waarvan ook leden van Glastuinbouw Nederland gebruik van kunnen maken. Schroom niet om hulp te vragen.
 
Het steunpunt is opgezet in samenwerking met gespecialiseerde organisaties en is bestemd voor leden en niet-leden die door de coronacrisis op persoonlijk of mentaal vlak in de problemen komen. Ondernemers die behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek om hun hart te luchten of zorgen te delen, kunnen telefonisch contact opnemen met maatschappelijk werkers in de verschillende regio’s.

Lees meer bij Glastuinbouw Nederland

Sjaak Topics over  NOW, handel in perkgoed en mentale zorg
"Voor ondernemers die hun omzet in maart, april en mei hun omzet halen, gaat de NOW niet werken. Die signalen hebben we doorgegeven aan de ambtelijke top van het ministerie. Begin volgende week hopen we er duidelijkheid over te verkrijgen." Bekijk voor meer informatie de video.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Schermen om arbeidsmigranten veilig te vervoeren
Uitzendbureaus hebben momenteel de grootste moeite om alle arbeidsmigranten op een goede manier te transporteren. Tradiro uit De Lier heeft hier iets op gevonden: tussenschotten. "We hebben 400 schermen op maat laten maken”, laat directeur Michael Mostert weten.

Bekijk de foto bij het AD.

BPL Pensioen: Tot 1 oktober geen ‘Attestatie de Vitae’ 
Woont u in het buitenland en krijgt u pensioen van BPL? Normaal gesproken vragen zij ieder jaar een Attestatie de Vitae (Bewijs van in leven zijn) op te sturen. Tot 1 oktober is dat niet nodig, zij blijven pensioen betalen. 

Lees meer bij BPL Pensioen

3 Webinars van LTO Noord: 7, 14 en 21 april
Het bestuur van LTO Noord wil de kans om met elkaar in gesprek te gaan niet voorbij laten gaan en organiseert daarom drie verschillende webinars. Op 7, 14 en 21 april zijn de webinars 's avonds om 20.30 uur live te volgen en tijdens ieder webinar behandelt LTO Noord een ander onderwerp: de impact van het coronavirus (7 april), het stikstofdossier (14 april) en de toekomst van gewasbescherming (21 april).

Meld je aan bij LTO Noord

Uitzonderlijke tijd, uitzonderlijke maatregelen GLB verruiming

LTO Nederland vraagt Schouten in een brief onder meer om zich in Brussel hard te maken voor een aantal zaken die kunnen helpen om de agrarische sector in de benen te houden.

De Nederlandse boeren en tuinders werken schouder aan schouder met hun ketenpartners om de voedselvoorziening op gang te houden. Ondertussen neemt de onzekerheid van dag tot dag toe, en is er voorlopig geen concreet uitzicht op verbetering. De kans dat 2020 een verloren jaar wordt voor velen in de sector is groot.

Er wordt onder meer gevraagd om:

  • Eerdere uitbetaling van betalingsrechten
  • Snelle inzet van GLB-gelden in Pijler 2 voor agrariërs die door de coronacrisis worden geraakt
  • Versoepeling van de betalingsvoorwaarden rondom vergroeningseisen
  • Marktbeleid, waaronder opkoop, private opslag en andere maatregelen uit de Gemeenschappelijke Markt Ordening.

Bron: LTO Noord

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven