corona-update tuinbouw

Ongehinderd vervoer arbeidsmigranten collectieve verantwoordelijkheid maar hoeveel man in één busje?

Het blijft maatregelen regenen uit alle hoeken en gaten zogezegd en ook op het gebied van formulieren, flyers en adviezen staat men niet stil. Hierbij een overzicht van wat er zoal allemaal op het internet verscheen omtrent corona. 

Europese commissie geeft advies voor werkenden met vitale beroepen

De Europese Commissie heeft besloten dat werkenden met vitale beroepen, zoals in de zorg en de voedingssector, ongehinderd naar hun werk moeten kunnen komen en niet gehinderd mogen worden door gesloten grenzen. Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten, zei hierover: “Duizenden vrouwen en mannen die hard werken om ons veilig, gezond en gevoed te houden, moeten de binnengrenzen van de EU oversteken om naar hun werk te gaan. Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij niet worden gehinderd in hun verplaatsingen.”

In de richtsnoeren wordt ook duidelijk gemaakt dat de lidstaten in het algemeen grensarbeiders moeten toestaan hun grenzen te blijven oversteken als werkzaamheden in de betrokken sector in de ontvangende lidstaat nog steeds zijn toegestaan. De lidstaten moeten grensarbeiders op dezelfde manier behandelen als hun onderdanen.

Bron: Europese Commissie

Wel of geen collectief vervoer voor arbeidsmigranten?

Veel medewerkers gaan op de fiets naar hun werk. Een deel van de arbeidsmigranten is echter afhankelijk van vervoer per personenbus of gezamenlijke auto. Gemeente Westland heeft de afgelopen week vragen van inwoners en uitzendbureaus gekregen over het gebruik van deze personenbussen en gezamenlijke auto’s, omdat daarin vaak meer dan drie personen worden vervoerd, die relatief dicht bij elkaar zitten.

Omdat vervoer in het kader van de voedselvoorziening door moet kunnen gaan, zal de politie op dit moment geen prioriteit geven aan het aanspreken van bestuurders van arbeidsmigrantenvervoer. Dat laat onverlet dat wij een dringend beroep doen op de uitzendbranche om het personenvervoer zo in te regelen dat inzittenden een veilige afstand tot elkaar kunnen houden.

De gemeente Horst aan de Maas in Limburg gaat echter strenger controleren of agrariërs zich wel aan de coronaregels houden. Burgemeester Ryan Palmen is bezorgd over busjes die met acht, negen mensen naar bijvoorbeeld een aspergeteler rijden.

Volgens Omroep Horst aan de Maas kunnen de boeren in de regio binnenkort bezoek verwachten van handhavers die hierop gaan controleren. De handhavers in Horst aan de Maas hebben tijd om de boer op te gaan, omdat het in de gemeente qua sociale onthouding verder wel goed zit.

WAB: toch lage premie overwerk door corona

Sinds begin dit jaar is de WAB, Wet Arbeidsmarkt in balans, van kracht. Deze wet bepaalt onder andere dat werkgevers een hoge WW-premie moeten afdragen voor werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% overwerken. Door het coronavirus maken o.a. medewerkers in de zorg nu veel overuren. 

Minister Koolmees heeft daarom aangekondigd dat hij binnen het ‘Noodpakket banen en economie’ een tijdelijke aanpassing wil doorvoeren. Hoe de versoepeling van de 30%-regel er precies gaat uitzien en voor welke sectoren die gaat gelden, is op dit moment nog niet helder.

Bron: ABAB

Werkgeversverklaringen Roemeens en Engels

Vorige week werden werkgeversverklaringen in het Nederlands, Duits en Pools beschikbaar gesteld die u kunt tekenen voor uw medewerkers indien werkzaam in de vitale sector. Deze zijn inmiddels ook te downloaden in het Engels en Roemeens.

Download de werkgeversverklaringen:

Bron: Glastuinbouw Nederland

Belang adequate voedselvoorziening nogmaals benadrukt

Vrijdag 27 maart jl. heeft Marc Calon, voorzitter LTO Nederland bij minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat nogmaals het belang onderstreept van een adequate voedselvoorziening en het feit dat boeren en tuinders én hun werknemers hierin een essentiële sleutelrol vervullen. 

LTO Nederland heeft het kabinet daarom verzocht om met spoed de een paar voorstellen op te pakken:

  • Een Noodfonds Land- en Tuinbouw voor compensatie van omzetschade zodat boeren en tuinders financiële ondersteuning en toekomstperspectief wordt geboden.
  • De Nederlandse voedingsketen (van boer tot bord) moet niet alleen op de lijst met cruciale beroepen maar zou ook in lijn met de lijst van NCTV per direct moeten worden aangemerkt als ‘vitale sector’ voor Nederland. Het ontbreken van de voedingsketen op die lijst kan tot problemen in de voedselvoorziening leiden als boeren en de gehele keten bij het scenario van een gehele lockdown niet hun werk kunnen doen.
  • LTO wijst op het belang dat teelt- en oogstwerkzaamheden ten allen tijde ongehinderd kunnen doorgaan. LTO vraagt concreet de onduidelijkheid weg te nemen voor kinderopvang en een ongehinderde grenspassage van buitenlandse seizoenarbeiders voor de teelt en oogst van groenten en fruit. Daarnaast moet de mogelijkheid er komen om maatwerkafspraken te maken met de Inspectie SZW en het Veiligheidsberaad t.b.v. ongehinderde teelt- en oogstwerkzaamheden, georganiseerd vervoer en huisvesting van werknemers conform de RIVM-maatregelen en handhaving daarop.
  • De agrarische sector heeft een grote behoefte aan personeel. LTO vindt het daarom noodzakelijk dat met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 voor acht maanden het mogelijk wordt gemaakt dat: Werknemers onder de 21 jaar tijdelijk vallen onder de lage WW-premie, ongeacht het aantal uren dat wordt verloond.
  • Voor seizoenarbeiders (die maximaal negen maanden per jaar werkzaam zijn en waarvoor in de CAO’s afspraken zijn gemaakt inzake toepassing van de ketenbepaling) tijdelijk de lage WW-premie wordt toegepast.
  • Met een bonus vervangend werk tijdelijk kan worden geaccepteerd en dat bijverdiensten niet op uitkeringen hoeven te worden gekort.

Bron: LTO

Sjaakaudiotopics: Aanvraag noodfonds sierteelt en de Poolse werknemers

Noodfonds sierteelt: Dit noodfonds voor 2 miljard euro is ingediend door het crisisteam tuinbouw, om (omzet)verlies te compenseren. Sjaak van der Tak, voorzitter Glastuinbouw Nederland, hoopt deze week nog bericht van de overheid te ontvangen.

Poolse werknemers: De taskforce Arbeid onder leiding van Peter Loef hebben duidelijkheid gevraagd: Poolse werknemers mogen afreizen naar bedrijven waar zij werkzaam zijn, mits zij goed geïnformeerd worden over de maatregelen rondom het coronavirus.

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven