Kabinet stelt met SDE++ €5 miljard beschikbaar voor CO₂-reductie

De eerste ronde van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) wordt tussen 29 september en 22 oktober 2020 opengesteld. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de nieuwe regeling.

Naast hernieuwbare energieproductie komen in de nieuwe regeling ook CO₂-reducerende technologieën in aanmerking voor subsidie. De SDE++ kent dit jaar een verplichtingenbudget van €5 miljard. Het budget voor toekomstige rondes wordt jaarlijks vastgesteld.
CO₂-reductie is de centrale pijler in het Nederlands klimaatbeleid.

CO2-reducerende technologie krijgt ook subsidie
De verbreding van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) maakt het mogelijk dat naast hernieuwbare energieproductie ook CO₂-reducerende technologieën in aanmerking komen voor subsidie. Daarmee heeft de SDE++-regeling een heldere doelstelling: op kosteneffectieve wijze zoveel mogelijk emissiereductie bereiken. Op die manier levert de regeling een belangrijke bijdrage aan de afspraak om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

Zo laag mogelijke subsidie indienen
De SDE++ werkt net als zijn voorganger als een veiling die gefaseerd wordt opengesteld, waarbij de maximale subsidiebehoefte waarvoor projecten ingediend kunnen worden per fase toeneemt. Deze methode stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen. De SDE++ is bovendien techniekneutraal. Dit betekent dat alle technologieën een eerlijke kans krijgen en direct met elkaar concurreren, zodat kostenreductie en innovatie worden aangemoedigd.

€300 per ton CO2
Technieken worden in de SDE++ gerangschikt op basis van de subsidiebehoefte per vermeden ton CO₂. Projectontwikkelaars kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de “onrendabele top”: het verschil tussen de kostprijs van de techniek die de CO₂ reduceert (het “basisbedrag”) en de marktwaarde van de geproduceerde eenheid (het “correctiebedrag”). De maximale subsidiebehoefte waarop technieken in 2020 aanspraak kunnen maken in de SDE++ is €300 per ton CO₂. Technieken met een hogere subsidiebehoefte kunnen aanspraak maken op de SDE++, maar voor deze projecten wordt niet de gehele onrendabele top vergoed.

Lees verder bij de RVO


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven