"Een ervaren politica die weet wat er speelt in de samenleving.” Zo reageert voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland op de benoeming van Sharon Dijksma tot staatssecretaris van Economische Zaken.

Haar gebrek aan bestuurlijke ervaring in de agrosector noemt de LTO-voorzitter een aandachtspunt . “Maar ze is jong en ambitieus en zal zich zonder twijfel snel eigen willen maken wat er in de land- en tuinbouw speelt. Op korte termijn zullen we haar uitnodigen om kennis te maken met onze sector.”

Maat gaat er vanuit dat Dijksma het belang van de agrosector kent als een van de krachtige motoren van de Nederlandse economie. “De werkgelegenheid, export en de hoge bijdrage aan de handelsbalans tikken juist nu hard aan. We hebben er als LTO vertrouwen in goed met haar te kunnen samenwerken. Bij ons staat voorop de transitie naar een duurzame land- en tuinbouw en een gezond en leefbaar platteland.”

Volgens de LTO-voorzitter kent Dijksma het klappen van de zweep op het Binnenhof. Het nieuwe Europese Landbouwbeleid (GLB) en de gemeenschappelijke markt vormen ook het werkterrein van Dijksma. Maat: “De GLB-discussie zit in de eindfase. Er staat voor Nederland veel op het spel. De nieuwe staatssecretaris dient hier snel op te anticiperen. Het is dan immers van groot belang dat we in Brussel een stevige positie houden.”

Bron: LTO