Het ministerie van Economische Zaken heeft de aanvraag voor het Centrum voor Innovatie Vakmanschap (CIV) voor de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen goedgekeurd. Dit betekent dat vanuit het ministerie een bijdrage van 2 miljoen euro beschikbaar is voor ontwikkeling van dit CIV. Daarnaast investeren bedrijfsleven en onderwijs elk voor 1 miljoen euro in dit CIV in de vorm van kennis. CIV’s zijn een uitvloeisel van het topsectorenbeleid van de overheid. Voor elke topsector wordt er een CIV ingericht waarin ondernemers, experts uit het bedrijfsleven, docenten en mbo-leerlingen elkaar ontmoeten, samenwerken en kennisdelen. De CIV’s moeten bijdragen aan het opleiden van innovatieve vakmensen.

Meeting points

De projectleiding gaat nu aan de slag met de opbouw van het CIV voor Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Zes AOC’s (CITAVERDE College, Clusius College, Edudelta Onderwijsgroep, Prinsentuin College, Wellantcollege en Lentiz Opleidingen) zijn betrokken bij de uitwerking. Naast een klein centrale ‘Service Office’ komen er regionale ‘meeting points’ veelal gelieerd aan bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden of publiek-private samenwerkingsverbanden. Voor het CIV voor Tuinbouw en Uitgangsmaterialen zijn die veelal gesitueerd in een van de zes greenpoints. In die meeting points werken Expertise Ontwikkelteams (bedrijfsleven en onderwijs) aan ontwikkeling van inspirerende onderwijsmodules voor een van de tien inhoudelijk thema’s van het CIV:

Veredeling / Bodemgesteldheid
Het Nieuwe Telen
Telen op afstand
Internationale handel / Plantgezondheid
Internationale logistiek
Marketing & retailmanagement
Kastechniek / mechatronica / robotica
Biobased Economy / duurzaamheid
Gezondheid / voedselveiligheid / plantenstoffen
Stadslandbouw / local for locals
Persoonlijke effectiviteit / ontwikkelen van nieuwsgierigheids-gen
 
De verwachting is dat op 1 juli een CIV voor de topsector Agri&Food van start kan gaan, waarvoor het ministerie ook een bijdrage van 2 miljoen gereserveerd heeft.

bron: GKC.nl