Iets meer dan de helft van de Midden- en Oost-Europeanen in Haaglanden voelde zich het afgelopen jaar gediscrimineerd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Bureau Discriminatiezaken onder zeshonderd arbeidsmigranten. Volgens het bureau hebben migranten een behoorlijk negatief imago. De groep wordt veel met overlast, diefstal en alcoholmisbruik geassocieerd en wordt als 'dom' en 'arm' gezien. Daarvoor worden vooral de media verantwoordelijk gehouden, al zou ook de politiek schuld hebben.

De Midden- en Oost-Europeanen zeggen op alle maatschappelijke terreinen hinder te ondervinden van de negatieve beeldvorming. Op basis van het onderzoek zijn daarom een aantal aanbevelingen geformuleerd. Daarin staat voorlichting centraal, bijvoorbeeld over rechten en plichten in Nederland. Het Bureau Discriminatiezaken ziet daarvoor graag een educatiepakket ontwikkeld worden.

Bron: WOS.nl