Tholen - Op 3 oktober vond het seminar Rotterdam Food Port plaats. De organisatie was een samenwerking tussen gemeente Rotterdam en SmartPort met als doel wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden op het onderwerp logistiek in de agrifood sector. Het seminar is onderdeel van de Rotterdam Food Cluster.

Klik hier voor de fotoreportage

Reefers op de trein
Bob Castelein, PhD-kandidaat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, trapte het seminar af met een uitleg over de vormen van modaliteit. Als het aankomt op levensmiddelen dan neigt het transport van de sector nog altijd naar de weg. Dat terwijl de oplossingen hiervoor bestaan en dat het ook wenselijk is dat het vrachtvervoer in de toekomst meer over het spoor gaat. Belangrijkste conclusie uit het onderzoek; Er zal eerst een ‘mental shift’ moeten plaatsvinden voordat de modal shift in de sector een succes kan worden. De sector is nog altijd te wantrouwig tegenover het spoor omdat men vreest dat het niet aan de eisen kan voldoen.

Een voorbeeld uit de praktijk werd gepresenteerd door Fred Lessing van Euro Pool System. Hij gaf uitleg over het CoolRail project dat samen met andere partijen is opgezet. Deze treinverbinding tussen Valencia en Rotterdam moet het aantal vrachtwagens op de weg terugdringen en kan tussen de 70 tot 90% CO2-uitstoot besparen. De ambities zijn groot, in de toekomst moet de trein i.p.v. 3 keer per week 20 keer gaan rijden. Enkele bottlenecks op de route, zoals een andere spoorbreedte in Spanje moeten in de toekomst verholpen worden en zo de verbinding sneller maken.

Consolidatie
Yun Fan, PhD-kandidaat aan de Wageningen University & Research lichtte het onderzoek toe naar het consolideren van containertransporten van de haven naar het achterland. Dit is nodig om congesties in de toekomst te voorkomen. Hierbij moet beter gebruik worden gemaakt van container en van transportmiddel. Er werden daarvoor drie modellen opgesteld: alleen gebruik maken van de vrachtwagen, container consolidatie en gecombineerde vracht/container consolidatie. De laatste verdient daarbij de voorkeur voor de AGF-sector al is het noodzakelijk om hierbij het transport te vergroenen. Een ander punt waarop gewezen wordt is dat containers met bijvoorbeeld verse groenten en fruit prioriteit zouden moeten krijgen ten opzichte van andere goederen.

Digitale platformen
Freek Brilleman lichtte de stand van zaken van het project Smart Logistics toe, een digitaal logistiek platform voor het transport. Het project is een initiatief van Rotterdam Food Cluster waarin wordt samengewerkt met drie grote foodbedrijven uit de regio.
Namens ECT lichtte Willemien Akerboom een nieuw digitaal platform toe. Dit portaal, voorheen Fresh Forward en nu My Terminal, geeft klanten inzicht in hun gegevens,  de status van hun container en of deze al gelost is in de haven. Het platform wordt daarbij gekoppeld aan het transportsysteem zelf. Door dit platform kunnen wachttijden op de terminals worden teruggedrongen.

Rotterdam Food Hub
Anne Saris van de haven van Rotterdam gaf een toelichting op de nieuwe gebiedsontwikkeling Rotterdam Food Hub in de haven waar nieuwe ontwikkelruimte is voor foodbedrijven. De locatie biedt alle ondersteunende faciliteiten met deepsea kades, reefervoorzieningen en goede achterland verbindingen. De Rotterdam Food Hub is gelegen aan de Tennesseehaven. Als laatst werd er nog een onderzoek gepresenteerd van Matias Apparcel over welke argumenten een rol spelen om een bepaalde haven te kiezen als bestemming voor zowel import als exportstromen van AGF.

Klik hier voor de fotoreportage

Voor meer informatie:
Gemeente Rotterdam
Adriaan van der Giessen
Projectmanager Food
Wilhelminakade 179
3002 AN Rotterdam
Tel: +31 (0)6 146 443 84
a.vandergiessen@rotterdam.nl
www.rotterdamfoodcluster.com