De Finse tuinbouwsector bestaat voornamelijk uit de teelt van appelen en tomaten. Het land importeert veel groenten en fruit om aan de binnenlandse vraag naar AGF te kunnen beantwoorden. Voor de Finse importeur en groothandel Satotukku zijn Spanje en Italië belangrijke markten maar ook Polen wordt steeds belangrijker.

Directeur Tomi Hakkarainen: "We importeren steeds grotere hoeveelheden appelen uit Polen, dat nu ook biologische appelen kan leveren. We importeren daarnaast sla, tomaten en soms zelfs paprika's uit dit land. Het is een groeiende markt die steeds belangrijker wordt voor importeurs in Finland."


Närpiön Vihannes / Närpes Grönsaker

Over de huidige trends op de Finse markt zegt Tomi dat de populariteit van groenten en fruit toeneemt. "Met name zachtfruit wint aan populariteit, evenals avocado's. Er is echter sprake van een groeiende populariteit van groenten en fruit in het algemeen. Dit is deels te danken aan de maatschappelijk trends op het gebied van gezondheid maar ook vanwege het feit dat consumenten zich in toenemende mate bewust zijn van de hogere milieu-impact van de vleesconsumptie. De consumptie van groenten en fruit wordt daarentegen als milieuvriendelijker beschouwd. Over het algemeen is het dus zo dat groenten en fruit positief in de media komen." 

Foto: Tomi Hakkarainen, directeur van Satotukku

Lokale teelt in Finland
De lokale tuinbouwsector heeft moeite om aan de groeiende vraag naar AGF te beantwoorden omdat er eenvoudigweg te weinig telers zijn. Tomi: "Vollegrondsteelt is hier een riskante onderneming. Het is hard werken en de zomers hier in Finland zijn maar kort. Dit jaar waren er wat problemen met betrekking tot insectenschade aan de gewassen en waren de weersomstandigheden anders dan normaal. Dit heeft gevolgen gehad voor de lokale teelt van komkommers, bloemkool en broccoli. Er zijn steeds minder mensen die zich aan het vak van teler wagen en we zien het aantal telers dan ook alleen maar verder teruglopen. Het is dus zeer waarschijnlijk dat er in de toekomst een tekort aan telers zal ontstaan."

Over de lokale glastuinbouwsector zegt Tomi het volgende: "Het aantal kastelers neemt ook af, hoewel de productie wel toeneemt. Dankzij de vooruitgang op technologisch gebied is het mogelijk om met een kleiner aantal kastelers grotere hoeveelheden groenten en fruit te telen. Er is een aantal teeltbedrijven dat investeert in grotere en betere kassen. Zij zijn in staat om hun energiekosten laag te houden en jaarrond gewassen te telen."


Närpiön Vihannes / Närpes Grönsaker 

Geheel in lijn met consumenten in andere Europese landen, geven ook Finnen de voorkeur aan lokaal geteelde groenten en fruit boven geïmporteerde AGF. Tomi: "Lokaal geteelde producten zijn vaak wel wat duurder omdat de kassen hier in Finland zeer geavanceerd zijn. Vanwege het klimaat is het noodzakelijk dat kassen voorzien zijn van moderne technologieën zodat gegarandeerd kan worden dat de temperaturen op peil blijven tijdens de barre wintermaanden. Consumenten zijn echter graag bereid wat meer te betalen. Vandaar dat de vraag naar lokaal geteelde AGF blijft groeien. Dit vormt geen bedreiging voor de importsector omdat de lokale productie altijd aangevuld zal moeten worden met geïmporteerde groenten en fruit," zegt Tomi tot slot. 

 

Voor meer informatie:
Tomi Hakkarainen
Satotukku
Tel: +358 409009101
Email: satotukku@satotukku.fi
www.satotukku.fi