Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat u – voor zover u btw belaste prestaties verricht – de voorbelasting kunt verrekenen met de verschuldigde btw. De voorbelasting bestaat uit btw die u heeft moeten betalen bij de aanschaf van goederen en diensten voor uw bedrijf. Ondernemers, die btw belaste prestaties en diensten verrichten, innen en dragen de btw dus eigenlijk af voor de overheid. Om ervoor te zorgen dat de Belastingdienst de stromen van goederen en diensten kan volgen, bent u verplicht een administratie bij te houden, waarin u vastlegt hoe en hoeveel btw u heeft afgedragen. Uiteraard dient u de ontvangen facturen ook in uw administratie vast te leggen. De belastingdienst controleert of u correct heeft gefactureerd. Als u dat niet doet, kan de belastingdienst uw afnemer het aftrekrecht van voorbelasting ontzeggen en kunt u zelfs met een boete geconfronteerd worden. Het correct opstellen van een factuur is daarom een must. De factuureisen wijzigen in 2013. Zo gelden met ingang van 1 januari de factuurvereisten van het EU-lidstaat waar de leverancier of dienstverlener is gevestigd. In de hierna volgende grensoverschrijdende uitzonderingssituaties moet u echter de factuurvereisten in acht nemen van de plaats waar de prestatie wordt geacht te zijn verricht:
1. uw buitenlandse vaste inrichting verricht de prestatie
2. de levering of dienst is belast met btw uit een ander EUlidstaat
3. de buitenlandse afnemer stelt de factuur op (selfbilling)

Advies- en accountantsorganisatie Flynth heeft voor u een overzicht samengesteld met de vereisten waaraan uw factuur moet voldoen. Dat overzicht vindt u hier.