Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

“Groenten en fruit staan al aantal jaar in de recall-top vijf”

Tholen - Waar er in 2017 33 recalls voor groenten en fruit waren, was dit in 2018 al gestegen tot 39 gevallen. Voedselveiligheid staat hoog op de agenda. Daardoor controleren overheden, instanties en bedrijven steeds intensiever waardoor er ook meer producten teruggeroepen worden uit de markt. Uit RASSF cijfers blijkt dat in Nederland groenten en fruit de derde plaats innemen waar het gaat om het terughalen van producten die niet voldoen en dat het aantal terugroepacties stijgt. Een trend die verzekeraar AIG en risicomanagement adviseur AON herkennen.

“Fruit en groenten staan al een aantal jaar in de top vijf van de meeste recalls,” zegt Marloes van der Sman, Underwriter Casualty bij verzekeraar AIG. “En de afgelopen twee jaar stonden ze op plek drie.”

Alexander van Gent, Senior Underwriter Casualty bij AIG wijst overschrijdingen van de maximum residu limieten (MRL’s) van beschermingsmiddelen op groenten en fruit in AGF aan als de meest voorkomende reden. Een andere veelvoorkomende reden is contaminatie met het allergeen sulfiet. “Dat komt voornamelijk voor in gedroogd fruit,” meldt Marloes. Ook de aanwezigheid van vreemde voorwerpen zoals glas of steentjes in de producten is aanleiding voor een recall.

Foto: Marloes Vandersman, Underwriter Casualty bij AIG

Contaminaties 
De oorzaak van het toegenomen aantal recalls zoekt Marloes in steeds strikter wordende wet- en regelgeving waardoor er eerder een recall noodzakelijk is. Daarbij komt dat contaminaties steeds beter zijn op te sporen doordat de analyse technieken steeds goedkoper en makkelijker bereikbaar worden. “Het betekent niet dat het aantal contaminaties stijgt, maar dat het veel sneller boven water komt.” Daarbij is het sneller uitlekken door gebruik van social media van contaminaties ook een factor in de stijging van het aantal recalls. Ook is het voor producenten en groothandels lastig na te gaan waar alle producten vandaan komen omdat de supplychain zo complex is. “Dat is wel een probleem omdat het op die manier lastig is om het risico in te schatten.”

Risico's beperken
En juist het in beeld hebben van de risico’s geeft de kans deze te beperken. Alexander wijst op het belang om de ketens zo kort mogelijk te houden en goed in beeld te hebben waar de goederen vandaan komen en goede afspraken te maken over de wederzijdse verantwoordelijkheden. “Er zijn stappen die je kunt zetten om te voorkomen dat je gecontamineerde goederen binnenhaalt. In Nederland zie je dat de meeste contaminaties niet ontstaan bij de producent maar bij de leverancier,” zegt Marloes. “Al heeft een bedrijf de eigen zaken nog zo goed op orde, als de inkoopprocessen niet goed zijn, komen er alsnog gecontamineerde goederen binnen.” Contaminatie kan ook optreden tijdens het transport en ook verpakkingen kunnen risico’s opleveren doordat er bijvoorbeeld stoffen migreren uit de verpakking naar de producten.

Foto: Alexander van Gent, Senior Underwriter Casualty bij AIG

Kostenaspect
Specifiek in de AGF verzekert AIG vooral verpakkers en bewerkers/verwerkers van groenten en fruit. “Wij kijken naar bedrijven die daadwerkelijk invloed hebben de kwaliteit van het product,” zegt Alexander. “Op deze manier kunnen we dat risico als verzekeraar ook beter inschatten.”

Ondanks dat het aantal recalls toeneemt, ziet AIG dat het aantal verzekerden achter blijft. Het kostenaspect kan hier een rol spelen. “In verhouding tot veel andere verzekeringen is het inderdaad een vrij kostbaar verzekeringsproduct.”

Marloes geeft aan dat ondanks dat een bedrijf gecertificeerd is, het toch mis kan gaan en dat dit kan leiden tot fikse schade. “Dan moet je je afvragen of je dat als bedrijf financieel gezien kunt dragen.” Juist in de AGF kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Zeker wanneer de producten nog verder worden verwerkt.  Daarbij worden de producten vaak diepgevroren en hebben daardoor een lange houdbaarheid waardoor de producten heel wijd verspreid kunnen zijn.

Bijstaan
Recall risico’s zijn natuurlijk af te dekken met een recall verzekering, maar Marloes geeft aan dat een goed recall beleid ook heel belangrijk is. Dat houdt in dat er een recall- en communicatieplan is dat ook uitgebreid getest wordt zodat in geval van problemen een snelle reactie mogelijk is. “Bij een recall staan we klanten bij in het hele proces, ”geeft Alexander aan. De klant kan 24/7 bellen met een hotline. Kort hierna wordt er contact opgenomen met de klant door een expert die de klant verder bijstaat.  “De eerste uren zijn cruciaal wanneer zo’n schade zich voordoet.” De klant kan worden bijgestaan op het gebied van tracering of communicatie.

Stringente controles
Aon maakt onderscheid tussen verzekerbare recalls – als er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid – en cosmetische recalls. Bij de laatste categorie wordt uit voorzorg maatregelen getroffen zonder dat er direct een gevaar is. Specifiek op het terrein van AGF ziet Aon niet heel veel verzekerbare recalls, geeft Pieter-Jan Floris, accountmanager bij Aon – adviseur in risicomanagement -aan. Naar verwachting zal dit wel toenemen door steeds striktere wet- en regelgeving en toenemende controles. “Uiteindelijk willen we allemaal weten waar onze producten vandaan komen en dat de aangeboden producten ook voldoen aan hetgeen het etiket vermeldt. En dat bijvoorbeeld biologisch ook daadwerkelijk biologisch is, zegt Pieter-Jan.  Hij verwacht dat de stringente controles die er zijn in bijvoorbeeld de vleessector ook steeds meer in de AGF-sector zullen worden ingevoerd.

Foto: Pieter-Jan Floris, Accountmanager van Aon

Retailers
Naast toenemende wet- en regelgeving spelen ook grote partijen in de markt een rol. “Grote retailers stellen steeds meer eisen waaronder een verplichte recall dekking voor de toeleveranciers,” zegt Cor van Ginkel, Productspecialist Liability bij Aon. Hij signaleert dat aan biologische producten steeds striktere eisen worden gesteld. Bijvoorbeeld op het gebied van residuen van gewasbeschermingsmiddelen wordt heel scherp gecontroleerd en afhankelijk van het herkomstland van groenten en fruit, kan daarin wel eens een probleem opduiken. Daardoor voldoen de producten niet meer aan de eisen en dat is een lastig probleem om te verzekeren constateert Cor.

Foto: Cor van Ginkel, Productspecialist Liability bij Aon

Ongeschikt
Zoals in het bovenstaande voorbeeld aangegeven, voldoen sommige producten niet aan de gestelde eisen – zijn dus ongeschikt – maar leveren geen gevaar op. De eieren die besmet waren met het verboden middel Fipronil zijn ook een voorbeeld. Hierbij is er vastgesteld dat er geen dreigend gevaar was voor de volksgezondheid – Het RIVM geeft aan dat er bij de huidige blootstelling via de consumptie van eieren met Fipronil geen acute gezondheidseffecten te verwachten zijn – en daardoor is er geen dekking op basis van een recall-verzekering. Aon loopt steeds vaker tegen dit ongeschiktheidscriterium aan en voert gesprekken met verzekeraars om ook ongeschiktheid van het product op te nemen. “Wij zien dat klanten – zeker in het foodsegment –meer behoefte hebben aan een verzekering die ook ongeschiktheid dekt,” merkt Cor op.

Oplossingen
Aon ziet dat bedrijven zoeken naar oplossingen voor recall-problemen. Cor geeft aan dat de recall-verzekering een manier is om dit risico af te dekken maar er zijn ook andere opties. Zo kan via een aansprakelijkheidsverzekering dekking worden gecreëerd om het verschil in waarde te compenseren als een product ongeschikt is maar niet gevaarlijk en ook niet waardeloos. Cor noemt als voorbeeld dat een product door de aanwezigheid van residuen niet meer als biologisch verkocht kan worden, maar nog prima als een gangbaar product vermarkt kan worden. Voorts kan ook de transportpolis oplossingen bieden voor dit type risico’s. “Als je bijvoorbeeld exporteert naar Japan en het product bevat bepaalde organismen waardoor het in Japan geweigerd wordt, kan een uitbreiding van de transportpolis met rejection polis uitkomst bieden,” laat Pieter-Jan weten. Hierdoor kunnen de producten worden teruggehaald of lokaal vernietigd. Aon besteedt steeds meer tijd aan het ontwikkelen van dit soort maatwerkoplossingen.

Issue
Aon signaleert dat het recall-risico zeker wordt onderkend waarbij de prijs een factor in de overwegingen is. “Aan alles wat bedrijven op het gebied van risico extra moeten inkopen, hangt vanzelfsprekend een prijskaartje,” geeft Cor aan. “En dan is de afweging of een bedrijf dat ervoor over heeft of dat liever niet uitgeven om de kostprijs niet te belasten.” Bedrijven die in het verleden ervaring hebben opgedaan met recalls zijn eerder geneigd om dit risico te verzekeren. Aon verwacht dat dit steeds meer aandacht gaat krijgen. “Het wordt voor bedrijven een issue om na te denken om het recall-risico te verzekeren.” 

Dit artikel verscheen eerder in editie 5, 33e jaargang van vakblad AGF Primeur. Zie hiervoor www.agfprimeur.nl.  

Voor meer informatie:
AIG
www.aiginsurance.nl

Alexander van Gent
[email protected]

Marloes Vandersman 
[email protected] 

AON
www.aon.com/netherlands/

Pieter-Jan Floris
[email protected]

Cor van Ginkel
[email protected] 

Publicatiedatum: