Het voorkomen van botbreuken door de consumptie van eiwitten bij ouderen te verhogen, het beter beschermen van consumenten tegen voedingsstoffen die tot een allergische reactie kunnen leiden en onderzoek naar het verminderen voedselverspilling in de luchtvaartsector. Deze en 45 andere maatschappelijke en economische uitdagingen zijn onderwerp van gezamenlijk toegepast onderzoek van ondernemers en onderzoekers.

Topsector Agri&Food

De onderzoeken komen voort uit de topsector ‘Agri&Food’, 1 van de 9 topsectoren. Ondernemers investeren komend jaar voor €25 miljoen. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) draagt via onderzoeksinstellingen DLO en TNO €15 miljoen bij.

Investeren in onderzoek en vernieuwing

“Het is bemoedigend dat ondernemers ook in economisch moeilijke tijden investeren in onderzoek en vernieuwing”, aldus minister Kamp van EZ. “Door ondernemers en onderzoekers beter te laten samenwerken, zorgen we voor meer vernieuwing en bedrijvigheid. Dat levert inkomsten en banen op”.

Ondernemers en onderzoekers konden de afgelopen maanden via het zogeheten topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Agri&Food, gezamenlijk onderzoeksvoorstellen indienen. Uit ruim 200 voorstellen zijn er 48 gekozen met de grootste economische en maatschappelijke potentie.

Steun van EZ

Onderzoeken die via de TKI’s worden gestart, krijgen steun van het ministerie van EZ. De inleg van bedrijven wordt beloond met een toeslag van 25%. Voor kleine bedrijven geldt een hogere toeslag van 40% over de eerste €20.000.