Vragen en antwoorden over wijzigingen EU-Fytorichtlijn

Import machines met aanhangende grond worden inspectieplichtig en strengere eisen teeltmedia

Per 1 september 2019 wordt de huidige EU-Fytorichtlijn op een aantal punten aangepast. De wijzigingen zijn erop gericht om het binnenbrengen en het verspreiden van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen te voorkomen. Dit heeft gevolgen voor de regels die gelden bij het importeren van plantaardige producten in de EU. 

Het Kwaliteits Controle Bureau zette een aantal belangrijke vragen en antwoorden bij elkaar op basis van de meest actuele (16 juli) informatie.

Welke producten zijn certificaat- en inspectieplichtig bij import in de EU?
U vindt hier een lijst van certificaat- en inspectieplichtige producten bij import.

Wat betekent deze certificaat- en inspectieplicht bij import voor het importproces?
Voor fytosanitair certificaat- en inspectieplichtige producten moet aangifte worden gedaan in CLIENT-import. De zendingen moeten bij import voorzien zijn van een fytosanitair certificaat en zendingen moeten binnen komen op een erkende inspectielocatie. De certificaat- en inspectieplicht van deze producten kan gevolgen hebben voor het logistieke proces van import. Kijk hier voor meer informatie over de erkenning van de inspectielocatie bij import.

Welke producten worden per 1 september 2019 fytosanitair certificaat- en inspectieplichtig?
Met ingang van 1 september 2019 worden Actinidia, Carica papaya, Fragaria, Persea americana, Rubus, Vitis en vruchten uit de familie Solanaceae, waaronder physalis en tamarillo afkomstig uit alle derde landen fytosanitair certificaat- en inspectieplichtig. Een aantal producten uit deze familie Solanaceae, zoals tomaat en aubergine, was al fytosanitair inspectieplichtig. Deze inspectieplicht wordt nu uitgebreid met de overige soorten uit de plantenfamilie.

De vruchten van Annona, Cydonia, Diospyros, Malus, Mangifera, Passiflora, Prunus, Psidium, Pyrus, Ribes, Syzygium en Vaccinium afkomstig uit Europese landen (niet-EU-lidstaten) worden per 1 september 2019 ook fytosanitair certificaat- en inspectieplichtig. Deze producten waren al fytosanitair certificaat- en inspectieplichtig voor herkomsten buiten Europa.

Welke inspectiepercentages gelden er voor de producten die per 1 september 2019 fytosanitair certificaat- en inspectieplichtig worden?
Actinidia, Carica papaya, Fragaria, Persea americana, Rubus en Vitis kennen een reduced checks percentage van 5%. Deze producten zijn voor kwaliteit echter ook inspectieplichtig en kennen, afhankelijk van het land van herkomst en de periode van het jaar, daarvoor vaak een hoger inspectiepercentage. Deze inspectiepercentages zijn hier te vinden. Per saldo verandert er hierdoor weinig.

De vruchten van Annona, Cydonia, Diospyros, Malus, Mangifera, Passiflora, Prunus, Psidium, Pyrus, Ribes, Syzygium en Vaccinium kennen een reduced checks percentage van 5%. Een aantal van deze producten zijn voor kwaliteit echter ook inspectieplichtig en kennen, afhankelijk van het land van herkomst en de periode van het jaar, daarvoor vaak een hoger inspectiepercentage.

Een overzicht van de aangifteplichtige groenten en fruit bij import en export en de inspectiepercentages vindt u in de documenten ‘Aangifteplichtige groenten en fruit import en export’ en ‘Inspectiepercentages Kwaliteit Import gf’.

De producten uit de familie Solanaceae waaronder physalis en tamarillo kennen een inspectiepercentage van 100% fysieke controle, voor alle landen van herkomst. Het inspectieregime van deze 100% fysieke controle zal gevolgen hebben voor het logistieke proces van import.

Ik importeer gebruikte landbouw- en bosbouwmachines in de EU. Met welke veranderingen krijg ik te maken?
Gebruikte landbouw- en bosbouwmachines kunnen met aanhangende grond schadelijke organismen de EU binnen brengen. Daarom wordt het importeren van gebruikte landbouw- en bosbouwmachines fytosanitair certificaat- en inspectieplichtig. De uitvoering is in handen van de NVWA.

Ik importeer vruchten en vruchtgroenten in de EU. Met welke strengere eisen voor bijschrijvingen op fytosanitaire certificaten krijg ik te maken?
Een bijschrijving (Engels: Additional Declaration) is een verklaring op het fytosanitaire certificaat die wordt vereist door de wetgeving van het bestemmingsland (in dit geval de EU). Een bijschrijving geeft specifieke, aanvullende informatie over de fytosanitaire conditie van de zending. Bijvoorbeeld dat het product is geteeld in een land of gebied of op een perceel dat vrij is bevonden van een bepaald quarantaine organisme.

Voor vruchten van Citrus, Fortunella, Poncirus, Mangifera, Prunus, Punica granatum, Malus, Pyrus, Vaccinium en Solanaceae (o.a. paprika, tomaat, aubergine, physalis, tamarillo) worden meer bijschrijvingen vereist dan nu het geval is.

De NVWA is bezig om alle wijzigingen in kaart te brengen. Deze worden aan het 'Overzicht bijschrijvingen alle sectoren' toegevoegd.

Ik importeer plantmateriaal met groeimedium of aanhangende grond. Wat verandert er voor mij?
Groeimedium kan vele schadelijke organismen bevatten. De EU past haar importeisen aan om meer zekerheid te geven dat deze organismen niet met aanhangend groeimedium, bijvoorbeeld grond, turf, cocopeat, perliet, et cetera, meekomen. De nieuwe eisen gelden voor alle planten waar groeimedium aan of bij zit, inclusief stekken. Steriel medium van in-vitroplanten is uitgezonderd. De eisen gelden voor import uit alle landen buiten de EU uitgezonderd Zwitserland. 

De eisen hebben betrekking op het groeimedium dat aanwezig is op of bij de plant op het moment van import in de EU. Zijn de planten, inclusief de wortels, op dat moment volledig schoon, dan geldt de eis niet. Lees hier over de eisen die gelden voor groeimedium en aanhangende grond.

Ik importeer planten rond 1 september. Welke datum is leidend in verband met de regelgeving over aanhangende grond?
De datum van afgifte van het fytosanitair certificaat is leidend. Fytosanitaire certificaten die zijn afgegeven op 1 september en later, moeten aan de nieuwe regels voldoen. Zendingen die bijvoorbeeld op 5 september binnenkomen met een fytosanitair certificaat gedateerd op 30 augustus, hoeven nog niet aan de nieuwe regels te voldoen. 

Ik verhandel Ajuga, Crossandra en/of Euphorbia pulcherrima naar EU-lidstaten met ZP-gebieden. Waar moet ik rekening mee houden?
Per 1 september 2019 worden Ajuga, Crossandra en Euphorbia pulcherrima (kerstster) toegevoegd aan de lijst van bloemisterijgewassen die vrij moeten zijn van Bemisa tabaci (tabakswittevlieg). Dit betekent dat alle vormen van deze gewassen die bestemd zijn voor eindgebruikers in lidstaten met ZP-gebieden (Zona Protecta, beschermde gebieden) aantoonbaar vrij moeten zijn van Bemisia tabaci. Deze eis bestond sinds 2018 al voor de gewassen Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander.

Lidstaten met ZP-gebieden voor Bemisia tabaci zijn Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en (specifieke gebieden van) Portugal. Finland is per 1 september 2019 niet langer beschermd gebied voor Bemisia tabaci.

Planten die vervoerd worden naar één van de genoemde landen met ZP-gebieden moeten vrij zijn van Bemisia. Er zijn twee mogelijkheden om aan deze eis te voldoen:

  1. U koopt planten in die afkomstig zijn van een bedrijf met een compartiment dat vrij is van Bemisia. Vrijheid van Bemisia moet dan blijken uit het plantenpaspoort met de code ZP-a2 dat op de planten is aangebracht. (Deze optie bestaat niet voor buiten geteelde gewassen.)
  2. U vraagt via eCertNL een partij-inspectie aan. Indien de planten door het KCB vrij worden bevonden van Bemisia ontvangt u een EU-communicatiedocument.

Lees meer over deze EU-maatregelen met betrekking tot Bemisia tabaci in het nieuwsbericht van de NVWA.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven