De Europese Commissie wil dat er minimumeisen voor gezuiverd (afval)water komen. Europarlementariër Jan Huitema (VVD) bezocht daarom op 4 december op uitnodiging van GroentenFruit Huis, de Unie van Waterschappen en LTO Glaskracht de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder en paprikateler Van der Lelij. Hij sprak bij de AWZI met onder andere met Kees Wantenaar (GroentenFruit Huis), Jean Aerts (LTO Glaskracht Nederland) en Ingrid ter Woorst (Unie van Waterschappen).

De Europese Commissie wil dat er minimumeisen voor gezuiverd (afval)water komen. Water wat in de nabije toekomst mogelijk als gietwaterbron uitkomst kan bieden voor de tuinbouw. Daarom bracht Huitema ook een bezoek aan de kassen van paprikateler Van der Lelij in Den Hoorn om aan te horen welke aandachtspunten voor de tuinders van belang zijn in het politieke debat.

Huitema, die in het Europees Parlement als rapporteur direct bij de onderhandelingen over het voorstel betrokken is, gaf tijdens het bezoek aan dat de Europese regels innovatie in de sector niet in de weg mogen zitten. Ook benadrukte hij dat toepassing van hergebruikt (afval)water in geen geval een verplichting mag worden, maar dat het wel degelijk interessante mogelijkheden biedt in het kader van circulaire economie: “Hoe maken we de cirkel rond?” was dan ook de vraag die hij aan het eind van het bezoek stelde.

Bekijk hier het voorstel van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation.pdf 

Bron: Groentenfruit Huis