Op 5 september is door Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend over wijziging van de Crisis- en herstelwet om woningbouw te versnellen en duurzame ontwikkeling in te dienen. Daarop volgde reactie van LTO Glaskracht die het belang van herstructurering van glastuinbouwgebieden bij de minister kenbaar heeft gemaakt. Als het aan LTO ligt, wordt bij herstructurering van glastuinbouwgebieden het wettelijk instrumentarium voor landinrichting gebruikt.

Ollongren onderkent de noodzaak en urgentie van herstructurering, maar geeft aan dat er tot op heden geen ervaring is opgedaan met het gebruik van het instrumentarium voor herstructurering van glastuinbouwgebieden inclusief kassen en andere gebouwen. LTO heeft toegezegd dat zij op korte termijn één gebied zal aandragen als pilotproject om ervaringen op te doen met landinrichting voor herstructurering van glastuinbouwgebieden. 

Verplicht herverkavelen van gebouwen blijft voor Ollongren ondertussen een optie die ze niet verder wil onderzoeken. "Allereerst zal bezien moeten worden op welke wijze het herstructureringsproces met inzet van het bestaande instrumentarium verder kan worden gebracht. Het is nu eerst opportuun dat gebiedsprocessen worden geïnitieerd waarbij met toepassing van de instrumenten en procedures de herstructurering van enkele glastuinbouwgebieden ter hand wordt genomen." Gelet op deze afspraken ziet Ollongren geen noodzaak om verplichte verkaveling via de Crisis- en herstelwet mogelijk te maken, ook n.a.v. van onderzoek hiernaar na eerdere vragen.
 
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties