De startdatum van de agrarische PAWW regeling is definitief vastgesteld op 1 januari 2019. Vanaf die datum zijn werkgevers in de sectoren Glastuinbouw, Productiegerichte Dierhouderij, Open Teelten, Hoveniersbedrijf, Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen, Groothandel Bloembollen en Bos en Natuur verplicht om PAWW-premie in te houden op het loon van hun werknemers.

Cao PAWW
In de cao worden de rechten en plichten voor werknemers en werkgevers opgenomen voor een aanvullende private uitkering na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering van het UWV. Werknemers betalen de bijdrage voor de PAWW. De bijdrage voor de PAWW houdt de werkgever in op het brutoloon van de werknemer. De bijdrage wordt gestort in het PAWW-fonds dat door Stichting PAWW wordt beheerd.

Meer informatie over de inhoud van de PAWW-regeling valt te lezen op de speciale themapagina www.werkgeverslijn.nl/paww. Hier staat ook een overzicht met veelgestelde vragen en de antwoorden daarop.

Bron: Werkgeverslijn