De vrijstelling voor Verimark in de bedekte tomatenteelt, die vanaf 27 juli 2018 werd verleend, loopt af op 23 november 2018. Verimark wordt in de tomatenteelt gebruikt ter bestrijding van wittevlieg, de overbrenger van Tomato Chlorosis Virus (ToCV).

Hygiëneprotocol
De vrijstelling van Verimark kwam voort uit een ketenbreed sectorplan. Voor dit sectorplan stelden LTO Glaskracht Nederland, Plantum en GroentenFruit Huis in overleg met de NVWA een hygiëneprotocol op. Het protocol draait bij de opkweek om hygiëne in combinatie met chemische bestrijding van wittevlieg. Dat moet resulteren in het leveren van schoon plantmateriaal aan telers dat vrij is van wittevlieg en ToCV. Ook houdt het protocol er rekening mee dat telers hun teelt meteen moeten kunnen opstarten met biologische bestrijding. Daarbij staat hygiënisch werken voorop en is aansluitend goede training van het personeel vereist op het signaleren van wittevlieg en ToCV in het gewas. Zowel kaswittevlieg en Bemisia worden aangepakt met biologische bestrijders middels inzet van de roofwants Macrolophus pygmaeus, de sluipwesp Eretmocerus eremicus en insectenpathogene schimmels. Voor correctie kwam door de vrijstelling ook de mogelijkheid om Verimark toe te passen.

Vrijstelling Verimark opnieuw in aanvraag
De einddatum van de inzet van Verimark valt nu midden in het teeltwisselingsseizoen van de tomatenteelt. Om het huidige hygiëneprotocol goed voort te kunnen zetten, is het inzetbaar krijgen van Verimark in de nieuwe teelten essentieel. Daarom heeft LTO Glaskracht Nederland de minister onlangs verzocht een nieuwe vrijstelling van Verimark toe te kennen, aansluitend op deze vrijstellingsperiode. Omdat dit verzoek nog in behandeling is, is het van belang de geldende einddatum te respecteren. Dit betekent dat 23 november 2018 de laatste datum is waarop u het middel Verimark mag inzetten.

Bron: LTO Glaskracht Nederland