Tholen – Het was een tijdje stil in Polenhotelgate, maar nu blijkt er toch een mogelijkheid te zijn voor de komst van een derde Polenhotel op Honderdland in Maasdijk. Zolang het aantal bedden de 350 niet overstijgt en er aan de nieuwste regels voor logiesgebouwen van de gemeente Westland wordt voldaan, is huisvesting van arbeidsmigranten toch gewoon mogelijk. Dit blijkt uit het nieuwe ontwerpbestemmingsplan voor Honderdland fase 2, dat door de gemeenteraad volgende week besproken zal worden, zo schrijft het AD

Begin september schoot de gemeente in paniek toen bleek dat er ruimte zat in de plannen voor de ongelimiteerde bouw van Polenhotels. In allerijl werd besloten het voorbereidingsbesluit op slot te zetten, waarna niet veel later deze noodgreep weer gedeeltelijk werd teruggedraaid. Nu is bouw toch mogelijk, als tenminste kan worden aangetoond dat het logiesgebouw niet in strijd is met de eigenlijke plannen voor Honderdland fase 2. Er is dan ruimte om voor één kavel van het bestemmingsplan af te wijken.