De agrarische sector stootte in 2011 ongeveer zes miljard ton broeikasgassen uit. Dit komt neer op ongeveer 13% van de uitstoot wereldwijd. De agrarische sector is wereldwijd verantwoordelijk voor het grootste percentage van de uitstoot van gassen na de energiesector (Russell, 2014). Volgens een rapport van de Nederlandse organisatie OneFarm, kan vertical farming (volledig circulair) helpen om deze CO2 uitstoot met meer dan 70% te verminderen in vergelijking met agrarische methodes.

Het rapport van de Nederlandse organisatie OneFarm vergelijkt de levenscyclus van vijf verschillende agrarische systemen in de slaproductie van de teelt tot de afzet. Het onderzoekt het potentieel van vertical farming voor de productie van voedsel en richt zich daarbij voornamelijk op de CO2-uitstoot en het efficiënte gebruik van bronnen bij verschillende agrarische methodes: verticale farming voor groenten, conventionele vertical farming, geavanceerde kassen, conventionele kassen en de vollegrondsteelt.

De verminderde uitstoot door verbeteringen in energieverbruik, hernieuwbare energiebronnen en volledige recycling van overtollige energie is de kern van de duurzame oplossingen binnen vertical farming. Dit zorgt in totaal voor tot wel 98% minder uitstoot van broeikasgassen; dit komt neer op ongeveer 160 kg CO2eq voor iedere 1000 kg geoogste sla, in vergelijking met 540 kg CO2eq in de vollegrondsteelt.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

OneFarm is een Nederlands bedrijf dat verse, gezonde voeding en plantaardige geneesmiddelen op een duurzame manier aan lokale gemeenschappen levert om de opkomende voedselcrisis te verminderen. Om dit te bereiken voert OneFarm onderzoek uit en zet het, in samenwerking met lokale partners, vertical farms op om de voedselveiligheid in alle delen van de wereld te garanderen. Voor de lange termijn richt het bedrijf zich op de transitie van proteïne en het telen van voedsel door middel van duurzame technologieën en methodes.

Voor meer informatie:
OneFarm B.V.
www.onefarm.io 
press@onefarm.io 
+31 208932017