Jan Reijm van Komkommerkwekerij Reijm & Zn. teelt samen met zijn vader en oom hoge draad komkommers in Berkel en Rodenrijs. Het bedrijf is 4,5 ha groot en Reijm & Zn. heeft een nieuw bedrijf aangekocht van 8 ha. Volgend jaar telen zij daar nog paprika, maar de bedoeling is om in 2020 op deze locatie 8 ha belichte komkommers aan de hoge draad te telen. Reijm begeleidt voor het derde achtereenvolgende jaar proeven bij Wageningen University & Research in Bleiswijk. In 2016 in de 2SaveEnergyKas en in 2017 en 2018 in de Winterlichtkas.

Niet naar argumenten zoeken wat niet kan
Jan Reijm noemt de resultaten dit jaar in de winterlichtkas spectaculair: één lange teelt van 11 maanden dankzij aanaarden, een topproductie en het energieverbruik lager dan 20 m3/m2. Op de vraag of de proefkas wel representatief is voor de praktijk antwoordt Jan dat je niet moet zoeken naar argumenten waarom iets niet kan maar dat je moet willen leren hoe het op je eigen bedrijf beter kan met de kennis uit de proef.

Netjes werken
Opvallend noemt Reijm ook de lage ziekten- en plagendruk in de proef. Misschien dat dit te maken heeft met het netjes werken en de hygiëne. Op zijn eigen bedrijf probeert hij ook netter te werken en meer aandacht aan arbeid te besteden. Dit betaalt zich terug in meer productie.

Ontvochtigen met buitenlucht
Reijm is gewisseld van teeltvoorlichter in 2018 en dat heeft ertoe geleid dat er minder geschermd is op zijn eigen bedrijf. Misschien dat hij daarom minder last had van broeikoppen, alhoewel Reijm aangeeft dat dit ook met het lichte voorjaar te maken kan hebben. In de toekomst hoopt hij te kunnen investeren in een ontvochtigingsinstallatie en dan gaan de schermen weer vaker dicht.

Bron: Kas als Energiebron