De economische cijfers voor de landbouw laten zien dat de agrarische output in de Europese Unie (EU) €432,6 miljard was in 2017, 6,2% meer dan in 2016. In 2017 werd 56% (oftewel €244,1 miljard) van dit bedrag uitgegeven aan intermediair gebruik (inputgoederen en -diensten), terwijl de bruto toegevoegde waarde (de waarde van de output min de waarde van de intermediaire consumptie) 44% (€188,5 miljard) was. De combinatie van de grote toename in de waarde van de agrarische output en een beperkte toename in de intermediaire consumptie (+1,8%) heeft geresulteerd in een flinke toename in de bruto toegevoegde waarde (+12.4%) in de agrarische industrie in de EU in 2017, in vergelijking met 2016.

Met €72,6 miljard (oftewel 17% van het totaal in de EU) in 2017 had Frankrijk de grootste agrarische output van alle lidstaten, gevolgd door Duitsland (€56,2 miljard, oftewel 13%), Italië (€55,1 miljard, 13%), Spanje (€50,6 miljard, 12%), het Verenigd Koninkrijk (€31,8 miljard, 7%), Nederland (€28,9 miljard, 7%), Polen (€24,9 miljard, 6%) en Roemenië (€17,5 miljard, 4%).

Deze informatie komt van de data die gepubliceerd is door Eurostat, het statistiekenbureau van de Europese Unie.

Grootste toename agrarische output in Estland
In bijna alle lidstaten van de EU is de waarde van de agrarische output in 2017 toegenomen. De grootste toename, in relatieve termen, is gemeten in Estland (+18,2%), gevolgd door Ierland (+13,6%), Roemenië (+13,2%), het Verenigd Koninkrijk (+12,6%) en Polen (+11,1%). De waarde van de agrarische output is echter juist gedaald in Slovenië (-4,7%) en Malta (-3,1%), en is stabiel gebleven in Kroatië en Slowakije. Onder de lidstaten met de grootste agrarische industrie is de waarde van de totale agrarische output met 8,6% gestegen in Duitsland, met 4,5% in Spanje, 3,2% in Frankrijk en 2,2% in Italië.

Voor meer informatie:
ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/overview