Vanaf 1 januari 2019 geldt voor professionele teeltadviseurs gewasbescherming de verplichting om in het bezit te zijn van het Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming.


Beeld: ©NVWA

Dit besluit is op 13 november gepubliceerd. Er bestaan al Bewijzen van Vakbekwaamheid voor professionals die handelen en werken met gewasbeschermingsmiddelen. Door nu ook specifiek een Bewijs van Vakbekwaamheid voor professionele teeltadviseurs in te stellen wordt de kennisuitwisseling tussen onderzoek, advisering, onderwijs en praktijk verbeterd en de adviesvaardigheden en kennis van teeltadviseurs geborgd. Tevens volgt deze verplichting vanuit de Europese Richtlijn Duurzaam Gebruik.

Behalen en verlengen van het Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming
Om in het bezit te komen van een Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming dient het Bewijs van Vakbekwaamheid Bedrijfsvoeren en de opleidingsmodule ‘Adviseren Gewasbescherming’ uit het HBO profiel ‘Tuinbouw en Akkerbouw’ te zijn behaald. Het Bewijs van Vakbekwaamheid Gewasbescherming is vijf jaar geldig en wordt uitgegeven door Bureau Erkenningen. Op deze website is meer informatie (waaronder een Q&A) beschikbaar.

Een Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming kan verlengd worden door het volgen van 5 kennisbijeenkomsten ‘Adviseren gewasbescherming’ gedurende vijf jaar. Bureau Erkenningen zal elke 5 jaar inventariseren of aan deze eis is voldaan en, indien dit het geval is, het Bewijs van Vakbekwaamheid verlengen.

Kennisbijeenkomsten voor het Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming zijn ook geldig als kennisbijeenkomst voor de Bewijzen van Vakbekwaamheid Uitvoeren en Bedrijfsvoeren. Hierdoor kunnen telers die geïnteresseerd zijn in meerdere facetten van geïntegreerde gewasbescherming deelnemen aan de (zwaardere) kennisbijeenkomsten voor het Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming.

Overgangsregeling
Voor bestaande adviseurs, in loondienst of als zzp’er, is een overgangsperiode van toepassing.

Hiervoor gelden de volgende mogelijkheden:

  • Adviseurs die vóór 01-06-2018 in loondienst waren of als zzp’er waren geregistreerd én op 01-01-2019 beschikken over een geldig Vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren, ontvangen een Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming. De aanvraag daarvan kan in de periode 01-11-2018 t/m 31-12-2018 via Bureau erkenningen. Adviseurs die op deze wijze een vakbekwaamheidsbewijs verkrijgen, dienen ten minste vóór april 2020 één kennisbijeenkomst Adviseren te volgen.
  • Aanvragers die uiterlijk vóór 01-01-2019 zijn ingeschreven voor de opleiding Adviseren Gewasbescherming bij een van de kennisaanbieders krijgen een voorlopig Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming. Examen moet worden afgelegd vóór 31-12-2020.

Mensen die niet binnen de criteria van de overgangsregeling vallen, kunnen een cursus volgen en examen doen op één van de 4 groene HBO instellingen. De cursus Adviseren Gewasbescherming is ook onderdeel van de opleiding “Tuinbouw en Akkerbouw” aan deze HBO instellingen.

Bron: NWVA