Begin november kwam een derde groep docenten uit het middelbaar en hoger tuinbouwonderwijs bij elkaar in Dronten om bijgepraat te worden over de ontwikkelingen en achtergronden van Het Nieuwe Telen (HNT). "Met de onderlinge samenhang van de drie plantbalansen en de drie kasbalansen vielen veel puzzelstukjes op hun plek. De relatie tussen plantbalans en het wortelmilieu deed ook een aantal kwartjes vallen. HNT leverde daarnaast ook nieuwe inzichten op richting plantweerbaarheid en plantgezondheid."

Na afloop van een geslaagde bijeenkomst met docenten in Dronten keerden de aanwezigen, met de uitstralingsmonitor en veel inspiratie onder de arm, weer huiswaarts.

Bron: Kas als Energiebron