Tholen - Begin april is VMP van start gegaan vanaf haar nieuwe locatie in Poeldijk. "Omdat het Holland-seizoen in april van start was gegaan, hadden we gelijk goed ons werk. Zo zijn wij sterk gegroeid op VK, Ierland en Scandinavië.  Daarnaast hadden we al snel twee à drie  partners gevonden voor de op- en overslag, dus stond de opslagruimte ook al vrij snel vol", vertelt Lennart Middelburg. "Deze extra service werd door onze relaties positief ervaren, zowel door klanten als leveranciers en telers."

"Gedurende het seizoen kregen we in Nederland te maken met soms zeer hoge zomerse temperaturen, wat leuk was voor de orders maar soms minder leuk was voor de telers. De gewassen hadden het soms zwaar te verduren en wij moesten extra alert zijn op de kwaliteit omdat wij wel goed product moesten uitleveren naar onze klanten", blikt Lennart terug.  "Ongeveer 40% van onze handel gaat nog steeds van de tuin direct naar de klant toe. Hierbij stemmen wij met de teler de juiste specificaties voor de klant af."

Meer fruit en citrus
"Eind oktober liepen veel zomercontracten af en nu zijn we weer volop overgeschakeld op het winterseizoen. We ontvangen nu dagelijks ladingen uit Spanje en Marokko. Naast groenten zijn we ook steeds meer fruit en citrus gaan doen. Veel klanten van ons kopen een compleet pakket en zijn wij ook veel beter een weg gaan vinden hierheen zodat we onze klanten een totale mixvracht kunnen aanbieden voor de juiste prijs  en kwaliteit", aldus Lennart. "Naast de import vanuit diverse landen in het winterseizoen doen wij ook nog Hollandse belichte tomaten. Dit is drie jaar geleden begonnen met een klein areaal, maar groeit elk jaar nog. Begin volgende week verwachten wij alweer de eerste Hollandse tomaatjes die direct naar onze klant gaan."

Een groot deel van onze handel is bestemd voor het Verenigd Koninkrijk, dus krijgen wij veel de vraag over hoe wij omgaan met de Brexit. Wij hebben goede afspraken gemaakt met onze klanten, maar tot nu toe weet nog niemand hoe het precies zal gaan worden. Eén ding is zeker: dat het Verenigd Koninkrijk nog veel product vanuit Europa nodig zal gaan hebben", zegt Lennart. "Ook hebben wij nog steeds twee klanten in Rusland waar wij zelf nog veel documenten voor moeten maken. Daarnaast laden wij ook dagelijks voor Noorwegen waar documenten voor gemaakt moeten worden, dus hierin weten wij onze weg wel te vinden."

"Naast onze eigen handel liep de op- en overslag ook goed afgelopen zomer. Daardoor hebben wij afgelopen maand extra stellingen geplaatst waardoor we nu bijna totaal 1.000 pallets kunnen opslaan. Hiervoor zijn we voor komende maanden nog op zoek naar 1-2 partners omdat we nog wat ruimte beschikbaar hebben. Door alle groei die wij hebben doorgemaakt, is afgelopen maand Martin bij ons begonnen op de sales zodat we onze klanten nog beter te woord kunnen staan", besluit Lennart.

Voor meer informatie:
Lennart Middelburg
Vegetables Market Place
ABC Westland 427
2685 DE Poeldijk
Tel: 0031 174527130
Mob: 0031 622509817
lm@vmpbv.nl
www.vmpbv.nl