Tholen – Er wordt nog steeds volop gebouwd in glastuinbouwontwikkelingsgebied Het Grootslag. Door wie actief is op sociale media kon ‘live’ meegekeken worden met de bouw bij Jansen Paprika, waarvan door teler Ivo Jansen regelmatig bouwupdates op Linkedin en Facebook (op 2 november nog het storten van het middenpad) werden gedeeld, terwijl ook Kwekerij Andijk, eveneens een paprikateler, uitbreidt met 6 hectare en daar trots foto’s van deelde op hun website. Toch ziet projectontwikkelaar Roelof de Haan tegelijkertijd dat telers inmiddels even pas op de plaats maken in afwachting van ontwikkelingen in de markt én in het Westland.

Middenpad bij Jansen Paprika

Bouwupdates Jansen Paprika

Langzaam maar zeker raakt het glastuinbouwgebied van in totaal 370 hectare in West-Friesland vol. In juli 2017 was er nog 70 hectare beschikbaar, terwijl er begin november 2018 nog circa 45 hectare over is, vertelt projectontwikkelaar Roelof de Haan. “Er is nog 5 hectare in de verkoop en verder zijn er verspreid over het gebied nog kavels beschikbaar variërend van 4 tot 10 hectare, in totaal ongeveer 40 hectare.”

Aardwarmte randvoorwaarde bij nieuwe locaties
In 2017 bouwde paprikateler VD Holland er nog 9 hectare bij, waarmee het perceel daar werd volgebouwd. Om ook toekomstige groei van telers in de regio mogelijk te maken, kijkt de provincie Noord-Holland naar de ontwikkeling van nieuwe glastuinbouwlocaties. In het voorjaar werd een onderzoek hiernaar gestart. Roelof houdt de ontwikkelingen goed in de gaten. “Wij zijn benieuwd naar wat er door de provincie besloten gaat worden. Zelf kijken we ondertussen ook naar andere locaties in West-Friesland die mogelijk geschikt zijn voor glastuinbouwontwikkeling. Een randvoorwaarde daarbij is wel dat er op die locaties ook aardwarmte mogelijk is.”

Bouwupdates Kwekerij Andijk

Aardwarmte waaraan ook in Het Grootslag hard gewerkt wordt. Laurens Vlaar van ECW Geo Andijk laat desgevraagd weten dat de boringen al enige tijd geleden afgerond zijn en dat momenteel hard gewerkt wordt aan het realiseren van de winningslocatie die aansluit op de twee doubletten en het warmtenet. “De putten zijn enkele maanden geleden getest. We leggen nu de laatste hand aan de technische invulling van de installaties. In het eerste kwartaal van 2019 hopen we aardwarmte aan de eerste telers in het glastuinbouwgebied te kunnen leveren.”

‘Bouw-sentiment’
Ondertussen lijkt Nederland, wanneer je kijkt naar de beschikbare grond voor glastuinbouw, vol te raken. Ook Roelof constateert dat. “Wij zien inderdaad dat op basis van bestemmingsplannen de grond die beschikbaar is voor glastuinbouw op raakt. Anderzijds merken we ook dat, in vergelijking met 2006-2007, de deur niet platgelopen wordt. De ontwikkelmogelijkheden voor glastuinbouwbedrijven zijn, anders gezegd, beperkt. Gegeven de geluiden over de prijsontwikkeling van glastuinbouwproducten constateren wij dat de investeringsruimte eerder beperkt wordt dan toeneemt.”

Het sentiment onder telers lijkt te zijn veranderd. “Dit voorjaar was het ‘bouwen-bouwen’, terwijl op dit moment de stemming gewijzigd is in even pas op de plaats maken gezien de lage prijzen die er dit jaar werden betaald voor de meeste kasgroenten. Maar naast de prijzen voor de groenten, hangt dit ‘bouw-sentiment’, of eigenlijk de afwezigheid hiervan, ook samen met wat er in het Westland gaat gebeuren. Komt er daar meer glastuinbouw of woningbouw? Die beslissing zal bepalen of telers daar nog verder willen ontwikkelen of op zoek gaan naar andere locaties in Nederland. Een beperkte groep bedrijven zal door gaan groeien en die ambities ook, gegeven de marktontwikkelingen zoals schaalvergroting, proberen te realiseren.”

Onder hen bijvoorbeeld CombiVliet en Schenkeveld Tomaten, waar in fases flink wordt uitgebreid. Komend jaar alleen niet, zo lieten beide bedrijven al doorschemeren. Eerst willen beide tomatentelers het nieuwe bedrijf goed op gang brengen.

Voor meer informatie:
Glastuinbouwgebied Het Grootslag
www.glastuinbouwgebiedhetgrootslag.nl 
info@glastuinbouwgebiedhetgrootslag.nl 

Roelof de Haan
0654302525