Gaat u duurzame elektriciteit produceren? Bent u van plan een Zon-PV installatie te realiseren en SDE+ subsidie aan te vragen? Dan is voor de realisatie van uw project een grootverbruikersaansluiting noodzakelijk om elektriciteit op het net in te voeden.

De kans is groot dat voor de grootverbruikersaansluiting een verzwaring of zelfs een geheel nieuwe aansluiting nodig is, aldus RVO. "De uiterste realisatietermijn voor uw SDE+ project kan in het gedrang komen als u niet tijdig een aansluiting voor de teruglevering bij uw netbeheerder aanvraagt. Dit regelt u bij uw regionale netbeheerder."

Het is belangrijk de netbeheerder in een vroeg stadium hierbij te betrekken. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met uw netbeheerder luidt het advies.

Bron: RVO.nl