Op 15 oktober zijn de bestuurders van het Afsprakenkader Emissieloze kas bij elkaar geweest om de samenwerking te evalueren. De evaluatie laat zien dat de inspanningen van de afgelopen jaren effect hebben: er is een dalende gemiddelde concentratie aan bestrijdingsmiddelen in sloten en vaarten in glastuinbouwgebieden.

Acties, die hieraan hebben bijgedragen, zijn onder meer het project gebiedsgericht meten en handhaven van de waterschappen en de actie schone kast van de gemeenten waarbij ondernemers worden gefaciliteerd bij het opruimen van hun middelenkast.

Om de doelstelling te halen, moet echter nog veel gebeuren. Hoogheemraad Ingrid ter Woorst: “Wij zijn er nog niet, maar je ziet dat het werkt als LTO Glaskracht Nederland, waterschappen en gemeenten samen de schouders eronder zetten. Natuurlijk is het aan de tuinders zelf om de omslag naar de emissieloze kas te maken. Wij willen faciliteren, samenwerken en kennisdelen, maar zij moeten het doen.”

Bron: LTO Glaskracht Nederland