Tholen - Bloemkool is een product dat het van de export moet hebben. "Als er geen tekorten zijn in omringende landen, dan hebben wij geen bestaansrecht", vertelt Jan Kors van Telersvereniging White Pearl. Hoewel de naam White Pearl doet vermoeden dat het vooral om witte bloemkolen gaat, telen ze binnen de vereniging  ook oranje, paarse en groene bloemkolen. De afzet daarvan zit in de lift. "We zien dat de vraag toeneemt. Vanuit Italië en Spanje is er vraag naar groene bloemkool. Ook de oranje en paarse bloemkolen zijn voor de export bestemd. In Nederland is er nog weinig vraag naar", vertelt Jan.

Met de gekleurde bloemkolen is het sinds half oktober gedaan. Het seizoen voor witte bloemkool loopt nog zeker tot eind november door. De droge en warme zomer heeft geen effect gehad op de kwaliteit. "We hebben goed kunnen beregenen, de kwaliteit van de bloemkool prima", vertelt Jan. "Zoals het er nu naar uitziet, zal het seizoen doorlopen zeker tot eind november."

Het seizoen is dus nog niet afgelopen maar terugblikkend kijkt Jan terug op een ‘heel best seizoen’. Ondanks de prijsdip in oktober en de lastige afzet in de zomermaanden die ‘eigenlijk meeviel.”  De prijs van bloemkool krabbelt de laatste dagen van oktober weer uit het dal omhoog. "We zitten nu rond de 45 cent en iedere dag komt er een paar cent bij. Ik verwacht dat we binnenkort weer op het normale niveau zitten, rond de 60 cent. Omdat telers achterliepen in hun productie, kwam er in oktober plotseling veel tegelijk op de markt. Ook koelcellen raakten vol. Maar gezien de prijsstijging die is ingezet, zullen de cellen nu weer leeg zijn."

Het areaal aan bloemkool is en blijft stabiel volgens de verwachting van Jan. "Telers zullen niet snel instappen of sterk uitbreiden. We hebben te maken met krapte aan personeel en ook is er niet voldoende land voorradig. Als teler heb je liever iets tekort dan teveel. Je ziet dat bij broccoli, dat is het hele seizoen al een drama", besluit Jan.

Voor meer informatie:
Telersvereniging White Pearl
Jan Kors
jtm.kors@ziggo.nl