De erkenning van de uitzonderlijke zomerdroogte door de Vlaamse Regering als landbouwramp is positief. Maar de invulling van nieuwe vergoedingsregeling voor teelt- en oogstschade vanaf eind 2019 roept vragen op, zegt Boerenbond.

Boerenbond is tevreden over de erkenning door de Vlaamse Regering van de uitzonderlijke droogte op het ganse grondgebied als landbouwramp. Verschillende teelten werden afgelopen zomer zwaar getroffen door de droogte in de maanden juni, juli en augustus. Door de erkenning van de Vlaamse Regering zullen de land- en tuinbouwers die geleden schade kunnen aantonen, kunnen rekenen op een gedeeltelijke vergoeding.

“De erkenning van de droogte tot landbouwramp is een belangrijk signaal van de Vlaamse Regering. Het is een erkenning dat de land- en tuinbouw een economische sector is waarin de productie-omstandigheden niet volledig controleerbaar zijn”, reageert Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond. “De erkenning van de Vlaamse Regering maakt dan ook een positief verschil en helpt de getroffen bedrijven om de geleden schade deels op te vangen.”, aldus de voorzitter.

Toch is Boerenbond ook bezorgd. Het programmadecreet voorziet dat de vergoeding voor teeltschade in het huidige rampenfonds geschrapt worden per 1 september 2019. De intentie is een nieuwe vergoedingsregeling van teelt- en oogstschade uit te werken tegen dezelfde datum. Maar er bestaat voorlopig nog veel onduidelijkheid rond de nieuwe vergoedingsregeling die eind 2019 van kracht moet gaan.

Boerenbond is zich ervan bewust dat de huidige regeling van het landbouwrampenfonds niet houdbaar is. De sector moet evolueren naar  een gelaagd systeem, waarbij de indekking van weersrisico’s ook mee via private verzekeringen gebeurt. Maar ook in dergelijk systeem moet de Vlaamse overheid een rol blijven spelen.   Een substantiële premiesubsidie is absoluut noodzakelijk om dergelijke weersverzekering betaalbaar te maken.  Daarnaast moet ook het rampenfonds zelf blijvend een rol spelen voor de dekking van hoge schadepercentages (het zogenaamd catastrofisch risico waarbij meer dan de helft van de oogst verloren gaat) én voor tussenkomsten bij onverzekerbare risico’s en teelten.  

Het nieuwe systeem moet dus een combinatie zijn van eigen risico (franchise), risico gedekt door een private verzekering (met premiesubsidie) én blijvende tussenkomst van het rampenfonds voor onverzekerbare teelten en risico’s.  Het infaseren van het nieuwe systeem en het uitfaseren van het bestaande systeem moet daarbij goed aansluiten om te vermijden dat boeren en tuinders onverzekerd achterblijven

Vanuit deze bezorgdheid is het voor Boerenbond onaanvaardbaar dat men beslist om de bestaande regeling te schrappen zonder dat de nieuwe regeling is uitgewerkt.  Boerenbond vraagt expliciet dat het programmadecreet op dit punt niet definitief wordt goedgekeurd zolang de nieuwe regeling niet ook op punt staat.

Voor meer informatie:
Boerenbond
Diestsevest 40
3000 Leuven
T 016 28 66 06
vanessa.saenen@boerenbond.be 
www.boerenbond.be