Op 15 november a.s. organiseert Delphy wederom de Delphy Kennisdag. Thema dit jaar is: 'Is de glastuinbouw klaar voor een fossielvrije toekomst?'.

Een keynote speaker gaat in op de uitdagingen voor de tuinbouw op weg naar fossielvrij telen in 2040. Een achttal workshops (2 rondes) geven richting en handvatten om als teler en belanghebbende stappen te maken in verduurzamen van het teeltproces.

Maarten Steinbuch, hoogleraar Robotica en lid van Singularity NL, sluit de middag af. Hij is specialist op het gebied van een “all electric” samenleving en vertaalt de futuristische mogelijkheden naar toepassingen voor de tuinbouw.

Programma
10.30 uur  Inloop
11.00 uur  1e Ronde workshops
11.45 uur  Lunch en rondje tuinen
12.30 uur  Welkom
12.45 uur  Keynote Speaker

13.30 uur  2e Ronde workshops
14.30 uur  Pauze
15.00 uur  Tuinbouw All Electric?
16.30 uur  Netwerkborrel

Workshops
Onderstaande workshops worden in twee rondes gegeven, waardoor u twee onderwerpen kunt bijwonen (een korte toelichting op de inhoud van de workshops volgt zo spoedig mogelijk).

  • Sierteelt all electric?
  • Groententeelt all electric?
  • Zachtfruit duurzaam uit de kas
  • Het Nieuwe Telen 4.0
  • LED: 100% of hybride?
  • CO2: Kans of probleem?
  • Klimaat potplantenteelt op z’n kop
  • Telen op basis van data

Klik hier om u aan te melden.


Voor meer informatie:
Delphy
info@delphy.nl
www.delphy.nl