Regio Foodvalley biedt vele mooie kwaliteitsproducten: van kaas en eieren tot rundvlees en brood. Steeds meer telers willen voor een goede prijs duurzaam produceren en gaan hun producten in de directe omgeving verkopen. Daarmee spelen zij in op de groeiende behoefte van consumenten aan duurzaam en gezond voedsel met een bekende herkomst. Dertien van deze telers starten met een serie masterclasses ‘Produceren in de korte keten’. Hierin leren zij hoe ze hun producten lokaal aan de consument kunnen verkopen en welke stappen hiervoor nodig zijn. De masterclass wordt aangeboden door de regiogemeenten Ede en Barneveld, LTO Gelderse Vallei, WUR en Coöperatie Boerenhart en wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland met geld uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Didi Dorrestijn, wethouder food gemeente Barneveld: “Korte voedselketens hebben veel voordelen. Consumenten weten precies waar hun eten vandaan komt en kunnen makkelijker kiezen voor voedsel van goede kwaliteit met een bekende herkomst. Telers krijgen een eerlijke prijs en kunnen hun productie beter afstemmen op de behoefte van de consument.” Leon Meijer, wethouder food gemeente Ede: “We maken gebruik van de kennis van de Wageningen Universiteit om onze lokale telers te ondersteunen. Daarmee zetten we de kracht van de Regio Foodvalley in: niet alleen voor onze agrariërs, maar ook voor onze inwoners. Samen werken we zo aan toekomstbestendige teeltbedrijven. Met de masterclass werken we aan het bereiken van de doelen die zijn vastgelegd in de regionale voedselvisie en het Manifest van Salentein.”

Inhoud masterclass
Bij de masterclass Korte Ketens krijgen regionale teeltbedrijven begeleiding bij het vernieuwen van hun bedrijf. Jan-Willem van de Schans (Wageningen UR): “Veel telers verkopen al producten direct aan de lokale consument. Met de masterclass brengen we dit nog een stap verder”. In zeven sessies ontdekken de ondernemers nieuwe manieren om hun producten af te zetten in de directe omgeving en leren ze van elkaars goede voorbeelden.

De begeleiding in de masterclass sluit naadloos aan op de uitdagingen die de individuele ondernemers op dat moment hebben. “De deelnemende telers zijn proactief bezig met hun toekomst en de sector”, aldus Gina van Elten van LTO Gelderse Vallei. “Ze gaan aan de slag met hun eigen verhaal en ontdekken hoe ze de volgende stap kunnen zetten. Daarbij krijgen ze direct feedback en tips van experts en van elkaar. Ze horen wat anderen doen, stimuleren elkaar en breiden hun netwerk binnen de regio uit.” In de masterclass krijgen deze ondernemers de ruimte om innovatieve businessmodellen, samenwerkingsvormen en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, ook op het gebied van recreatie en educatie.”

Bron: Regio Foodvalley