Dringend advies aan tomatentelers voor eliminatie ToCV:

"Het is van belang dat de hele tomatenketen het sectorplan volgt"

GroentenFruit Huis, Plantum en LTO Glaskracht Nederland hebben in de gisteren gepubliceerde update van TuinbouwAlert het dringende advies aan alle tomatentelers en opkweekbedrijven gegeven om maatregelen te nemen tegen het Tomato Chlorosevirus (ToCV ). Het 'Hygiëneprotocol: Van beheersingsstrategie tot eliminatie ToCV in tomaat’ geeft weer welke maatregelen nodig zijn. Met de oproep hopen de partijen nieuwe besmettingen in 2019 te voorkomen.

Het protocol, waarvan de definitieve versie op 1 oktober is vastgesteld, is gericht op beheersstrategie in de opkweek en in de teelt, aangevuld met een eliminatieprotocol voor iedere teeltwisseling om Nederland ToCV-vrij te krijgen. Dit is zowel voor de productie - als voor de internationale marktpositie van groot belang menen de drie partijen. Het virus is lang latent aanwezig en heeft als verspreidingsvector wittevlieg. Het is dus van belang dat de hele tomatenketen het sectorplan volgt . Het is een unieke samenwerking tussen opkweekbedrijven, teeltbedrijven en afzetorganisatie met de NVWA.

Teeltwisseling
De basis is hygiëne, verwijderen van zieke planten en biologische beheersing van wittevlieg. Aanvullend is een beperkt aantal correctiemiddelen ter beschikking. Om deze reden is ook een vrijstelling (artikel 38) van Verimark in de teelt van tomaat afgegeven ter bestrijding van wittevlieg. Dit middel is aanvullend noodzakelijk om het geïntegreerde biologische systeem (IPM) voor wittevliegbeheersing met roofwantsen en sluipwespen in stand te houden. Bij de teeltwisseling moeten alle wittevliegen worden afgedood en het gewas verantwoord worden afgevoerd zodat het ToCV zich niet kan verspreiden. In het protocol zijn adviezen hiervoor opgenomen.

Q-status blijft behouden
De eerder afgegeven beschikkingen van de NVWA aan bedrijven waar met ToCV-besmette planten zijn gevonden, zijn met het opstellen van het hygiëneprotocol komen te vervallen . ToCV blijft wel de Q-status behouden; de EU bepaalt deze status en haalt dit er niet af. Indien ToCV wordt gevonden blijft de meldplicht aan de NVWA van kracht voor zowel de opkweek- als de teeltbedrijven. Bij twijfel is het van belang hierop te laten testen, zodat adequaat gehandeld kan worden, luidt het advies. NVWA legt geen extra maatregelen op aan getroffen teeltbedrijven. In de reguliere fytobewaking van de NVWA, waarin risico gericht controles uitgevoerd worden op bedrijven naar het voorkomen van Q-ziekten en –plagen , is ToCV in tomaat opgenomen. NVWA voert dus met regelmaat controles uit op ToCV op bedrijven.

De samenwerking in de keten tussen LTO Glaskracht Nederland, het GroentenFruit Huis en Plantum in de strijd tegen het Tomato chlorosis virus is volgens alle partijen uniek. "Het is van vitaal belang dat alle schakels in de keten hun verantwoordelijkheid nemen en blijven nemen, want alleen dan is er een goede kans op succes. Plantum onderschrijft daarom volledig de doelstellingen en de methodiek van het hygiëneprotocol. Alle opkweekbedrijven zijn op de hoogte van het hygiëneprotocol en ook zij staan hier volledig achter. Ook alle DPA leden/telers- verenigingen staan achter het hygiëneprotocol."

Nieuwe besmettingen in 2019 voorkomen
Het is van zeer groot belang dat alle tomatentelers actief aan de slag gaan met het protocol, stellen de drie partijen. "De (financiële) schade die ontstaat bij TOCV besmetting op het teeltbedrijf kan significant zijn. Voorkomen moet worden dat bedrijven in 2019 worden getroffen. Succes van dit project betekent niet alleen het succesvol bestrijden van een kwalijk virus, maar het betekent ook het voortzetten en wellicht uitbreiden van de samenwerking tussen de branche en het ministerie van LNV , de NVWA en overige organisaties bij eventuele uitbraken van andere ziekten en plagen. Overleg tussen betrokken partijen en het uitwisselen van relevante informatie zijn en blijven van groot belang, niet alleen bij de start van het plan, maar gedurende de hele rit."

Bron: TuinbouwAlert


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven