Het Finse Kekkilä, dochterbedrijf van het Finse Vapo Oy, en het Nederlandse BVB Substrates gaan fuseren. Op 1 januari 2019 zullen BVB Substrates en Kekkilä officieel samengaan. Naam van de nieuwe holding wordt Kekkilä-BVB.

Droompartner
Directeur BVB Peter Jan Kuiper is verheugd over de fusie: ‘Stabiel, voldoende grondstofreserves. Vapo Oy is een droompartner met wie we onze ambitie kunnen realiseren: duurzame oplossingen ontwikkelen voor onze klanten.’

Schaalvergroting speelt daarin een belangrijke rol. ‘De globalisering en de dynamische wereldeconomie vragen om spelers van formaat. Wereldspelers die in staat zijn in te spelen op de vraag van de toekomst, de schaalvergroting en de nieuwe eisen van de afnemers. De fusie geeft ons de productiecapaciteit die nodig is om de wereldmarkten te blijven bedienen.’

BVB en Vapo Oy zijn geen onbekende partijen voor elkaar: de relatie gaat al 50 jaar terug.  Samen ontwikkelen BVB en Kekkilä, dochterbedrijf van Vapo Oy, reeds technologieën en producten. Kuiper: ‘Door gebruik te maken van elkaars expertise en onderzoeksfaciliteiten kunnen we onze R&D naar een nóg hoger niveau tillen.’

Stevige concurrentiepositie
Met de combinatie Kekkilä-BVB ontstaat er een combinatie op twee gebieden: organic growing media voor professional growers en de home gardening market. "De fusie zorgt voor een stevige concurrentiepositie en baanzekerheid voor de medewerkers van BVB Substrates en Kekillä. Omdat organisatieonderdelen elkaar aanvullen en versterken is er geen noodzaak tot personeelsreductie als gevolg van de fusie", laten de bedrijven weten. "In de dagelijkse praktijk zullen werknemers weinig merken van de fusie; locaties, directies, bedrijfsnamen blijven gelijk. Ook de merken Kekkilä en BVB blijven bestaan." 

Strategische focus
De strategische focus van de Kekkilä-BVB komt te liggen op het ontwikkelen van duurzame innovatieve oplossingen voor de ‘prangende vragen van nu’. Kuiper: ‘Denk aan oplossingen die duurzame ontwikkeling ondersteunen en water besparen. Zo kunnen we voorzien in de groeiende mondiale vraag naar schoon, lokaal geproduceerd voedsel en aantrekkelijke en aangename leefomgevingen. De fusie is een geweldige kans voor de nieuwe organisatie, om op deze duurzame vragen antwoorden te bieden en te excelleren. Om wérkelijk van betekenis te zijn.’


Voor meer informatie:
BVB Substrates
Californischeweg 10 B
5971 NV Grubbenvorst
www.bvb-substrates.nl